Müşterinizin Kimliğini Doğrulama

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Belirli Google Play hizmetleri (Google ile Oturum Açma ve Uygulama Davetleri gibi), uygulamanız için bir OAuth2 istemcisi ve API anahtarı oluşturabilmemiz için imzalama sertifikanızın SHA-1 bilgisini sağlamanızı gerektirir.

Play Uygulama İmzalama özelliğini kullanma

Uygulamanızı Android App Bundle kullanımıyla ilgili bir gereklilik olan Play Uygulama İmzalama'yı kullanarak yayınladıysanız SHA-1'inizi Sürüm > Kurulum > Uygulama Bütünlüğü sayfasındaki Google Play Console'dan alabilirsiniz.

Başvurunuzu Kendi Kendine İmzalama

Play Uygulama İmzalama'yı kullanmıyorsanız SHA-1 uygulamanızı almak için Keytool veya Gradle'ın İmzalama Raporu'nu kullanın.

Sertifikada Keytool'u kullanma

Bir terminal penceresi açın ve sertifikanın SHA-1 dijital parmak izini almak için Java ile sağlanan keytool yardımcı programını çalıştırın. Hem sürüm hem de hata ayıklama sertifikası dijital parmak izlerini alırsınız.

Sürüm sertifikası parmak izini almak için:

keytool -list -v \
-alias <your-key-name> -keystore <path-to-production-keystore>

Hata ayıklama sertifikası dijital parmak izini almak için:

Mac/Linux
keytool -list -v \
-alias androiddebugkey -keystore ~/.android/debug.keystore
Windows
keytool -list -v \
-alias androiddebugkey -keystore %USERPROFILE%\.android\debug.keystore

Keytool yardımcı programı, anahtar deposu için bir şifre girmenizi ister. Hata ayıklama anahtar deposu için varsayılan şifre android şeklindedir. Ardından, tuş takımı parmak izini terminale yazdırır. Örneğin:

Certificate fingerprint: SHA1: DA:39:A3:EE:5E:6B:4B:0D:32:55:BF:EF:95:60:18:90:AF:D8:07:09

APK'da veya AAB'de Keytool'u kullanma

Bir uygulama ikili programının sertifikasını almak için:

# APK file
keytool -printcert -jarfile app.apk

# AAB file
keytool -printcert -jarfile app.aab

Gradle'ın İmzalama Raporunu Kullanma

Ayrıca, Gradle signingReport komutunu kullanarak imzalama sertifikanızın SHA-1'ini alabilirsiniz:

./gradlew signingReport

İmzalama raporu, uygulamanızın her varyantının imzalama bilgilerini içerir:

> Task :app:signingReport
Variant: debug
Config: debug
Store: ~/.android/debug.keystore
Alias: AndroidDebugKey
MD5: A5:88:41:04:8D:06:71:6D:FE:33:76:87:AC:AD:19:23
SHA1: A7:89:E5:05:C8:17:A1:22:EA:90:6E:A6:EA:A3:D4:8B:3A:30:AB:18
SHA-256: 05:A2:2C:35:EE:F2:51:23:72:4D:72:67:A5:6C:8C:58:22:2A:00:D6:DB:F6:45:D5:C1:82:D2:80:A4:69:A8:FE
Valid until: Wednesday, August 10, 2044

Android'de dijital imzalama hakkında daha fazla bilgi edinmek için Uygulamalarınızı İmzalama bölümüne bakın.