Müşterinizin Kimliğini Doğrulama

Bazı Google Play hizmetleri (ör. Google ile Oturum Açma ve Uygulama Davetleri), uygulamanız için bir OAuth2 istemcisi ve API anahtarı oluşturabilmemiz amacıyla imzalama sertifikanızın SHA-1'ini sağlamanızı gerektirir.

Play Uygulama İmzalama'yı kullanma

Uygulamanızı Android App Bundle'ı kullanırken bir şart olan Play Uygulama İmzalama özelliğini kullanarak yayınladıysanız SHA-1'inizi Google Play Console'daki Sürüm > Kurulum > Uygulama Bütünlüğü sayfasında bulabilirsiniz.

Uygulamanızı Kendinden İmzalama

Play Uygulama İmzalama'yı kullanmıyorsanız SHA-1'inizi almak üzere Keytool veya Gradle'ın İmzalama Raporu'nu kullanmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

Sertifika üzerinde Keytool'u kullanma

Sertifikanın SHA-1 parmak izini almak için bir terminal penceresi açın ve Java ile sağlanan keytool yardımcı programını çalıştırın. Hem sürüm hem de hata ayıklama sertifikası dijital parmak izlerini alırsınız.

Sürüm sertifikası parmak izini almak için:

keytool -list -v \
-alias <your-key-name> -keystore <path-to-production-keystore>

Hata ayıklama sertifikası parmak izini almak için:

Mac/Linux
keytool -list -v \
-alias androiddebugkey -keystore ~/.android/debug.keystore
Windows
keytool -list -v \
-alias androiddebugkey -keystore %USERPROFILE%\.android\debug.keystore

Keytool yardımcı programı, anahtar deposu için bir şifre girmenizi ister. Hata ayıklama anahtar deposunun varsayılan şifresi android şeklindedir. Ardından, tuş aracı parmak izini terminale yazdırır. Örneğin:

Certificate fingerprint: SHA1: DA:39:A3:EE:5E:6B:4B:0D:32:55:BF:EF:95:60:18:90:AF:D8:07:09

APK veya AAB'de Keytool kullanma

Uygulama ikili programının sertifikasını almak için:

# APK file
keytool -printcert -jarfile app.apk

# AAB file
keytool -printcert -jarfile app.aab

Gradle'ın İmzalama Raporunu Kullanma

İmza sertifikanızın SHA-1'ini Gradle signingReport komutunu kullanarak da alabilirsiniz:

./gradlew signingReport

İmzalama raporu, uygulamanızın her bir varyasyonunun imzalama bilgilerini içerir:

> Task :app:signingReport
Variant: debug
Config: debug
Store: ~/.android/debug.keystore
Alias: AndroidDebugKey
MD5: A5:88:41:04:8D:06:71:6D:FE:33:76:87:AC:AD:19:23
SHA1: A7:89:E5:05:C8:17:A1:22:EA:90:6E:A6:EA:A3:D4:8B:3A:30:AB:18
SHA-256: 05:A2:2C:35:EE:F2:51:23:72:4D:72:67:A5:6C:8C:58:22:2A:00:D6:DB:F6:45:D5:C1:82:D2:80:A4:69:A8:FE
Valid until: Wednesday, August 10, 2044

Android'de dijital imzalama hakkında daha fazla bilgi edinmek için Uygulamalarınızı İmzalama bölümüne bakın.