Chương trình beta công khai của Dịch vụ Google Play

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Dịch vụ Google Play là lớp API hỗ trợ các tính năng độc đáo của Google trên Android. Tính năng này có trên mọi thiết bị Android được Google hỗ trợ. API này cung cấp cho các nhà phát triển ứng dụng một cách thống nhất để tích hợp các dịch vụ của Google vào ứng dụng của họ. Để tìm hiểu thêm về Dịch vụ Google Play, hãy xem nội dung Tổng quan về Dịch vụ Google Play.

Chương trình beta của Dịch vụ Google Play cho phép bạn sớm tiếp cận các phiên bản mới của Dịch vụ Google Play. Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhà phát triển, vì nó cho phép họ kiểm thử ứng dụng trên thiết bị của chính họ. Việc này cũng tạo cơ hội cho Google mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng trên khắp thế giới.

Bạn cần lưu ý rằng các phiên bản beta của Dịch vụ Google Play có thể kém ổn định hơn các phiên bản sau này được phát hành chính thức cho công chúng. Điều này có nghĩa là một số ứng dụng có thể gặp sự cố hoặc một số tính năng có thể không hoạt động đúng cách. Ví dụ: thiết bị của bạn có thể gặp sự cố nhiều lần, khiến mọi dịch vụ trên thiết bị không hoạt động.

Làm cách nào để đăng ký tham gia chương trình beta?

Bạn có thể đăng ký dịch vụ Google Play thử nghiệm bằng trình duyệt web hoặc thông qua thiết bị của mình. Sau khi bạn đăng ký, bất cứ khi nào một phiên bản thử nghiệm của Dịch vụ Google Play được phát hành, phiên bản đó sẽ tự động được tải xuống trên tất cả các thiết bị bằng Tài khoản Google mà bạn đã đăng ký.

 1. Duyệt đến trang Kiểm thử ứng dụng Android – Dịch vụ Google Play.

 2. Nhấp vào nút Trở thành người thử nghiệm.

  Bạn hiện là người thử nghiệm beta cho Dịch vụ Google Play.

Đăng ký bằng Cửa hàng Play

 1. Chuyển tới trình đơn Cài đặt Google trên thiết bị Android của bạn bằng cách chuyển đến () Cài đặt > Google.

 2. Nhấn vào () Trợ giúp và phản hồi ở góc trên cùng bên phải màn hình.

 3. Nhấn () Thêm ở góc trên cùng bên phải của màn hình, sau đó chọn Xem trong Cửa hàng Google Play.

 4. Di chuyển xuống phần Trở thành người thử nghiệm beta, sau đó nhấn vào Tôi đồng ý.

Làm cách nào để huỷ đăng ký chương trình beta?

Nếu muốn sử dụng phiên bản chính thức của Dịch vụ Google Play, bạn sẽ phải rời khỏi chương trình beta rồi chờ phát hành phiên bản chính thức tiếp theo của Dịch vụ Google Play. Phiên bản này sẽ được cài đặt trên các thiết bị của bạn.

 1. Duyệt đến trang Kiểm thử ứng dụng Android – Dịch vụ Google Play, chính trang mà bạn đã tham gia chương trình beta.

 2. Trong mục Rời khỏi chương trình kiểm thử, hãy nhấp vào đường liên kết Rời khỏi chương trình. Thông báo xác nhận sẽ sớm xuất hiện, cho biết Bạn đã rời khỏi chương trình thử nghiệm.

Rời khỏi chương trình thử nghiệm bằng Cửa hàng Play

 1. Chuyển tới trình đơn Cài đặt Google trên thiết bị Android của bạn. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chuyển đến phần Settings (Cài đặt) () > Google.

 2. Nhấn vào trình đơn mục bổ sung () ở góc trên cùng bên phải màn hình, sau đó chọn Trợ giúp và phản hồi.

 3. Nhấn vào trình đơn mục bổ sung () ở góc trên cùng bên phải màn hình, sau đó chọn Xem trong Cửa hàng Google Play.

 4. Cuộn xuống phần Bạn là người thử nghiệm beta, sau đó nhấn vào nút Rời khỏi.