ตัวอย่างโค้ดและไฟล์อภิธานศัพท์ Vogab ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต Apache 2.0 เนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมดในหน้านี้รวมถึงศิลปะได้รับอนุญาตภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์สําหรับระบุแหล่งที่มา 4.0