จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ไบนารีของ Pixel 5a (5G) สําหรับ Android (9641441)

ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ บริษัท ดาวน์โหลด การตรวจสอบข้อผิดพลาด SHA-256
รูปภาพของผู้ให้บริการ Google ลิงก์ 8f6e147a3b47ec5e7b286d57b2d80cf140397b309205b63d0057f225f4f29675
GPS, เสียง, กล้อง, ท่าทางสัมผัส, กราฟิก, DRM, วิดีโอ, เซ็นเซอร์ Qualcomm ลิงก์ 0343690d4fb21d1004d38714faeabf9ead8f4a3c18a0df2727b83d2de1335c2c

ไบนารีของ Pixel 6a สําหรับ Android (9641441)

ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ บริษัท ดาวน์โหลด การตรวจสอบข้อผิดพลาด SHA-256
รูปภาพของผู้ให้บริการ Google ลิงก์ 00510ab933b34169ebb325b70835a5d4fb1c510b781f5174c53f3efb6f9ce26b

ไบนารีของ Pixel 4a (5G) สําหรับ Android (9641441)

ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ บริษัท ดาวน์โหลด การตรวจสอบข้อผิดพลาด SHA-256
รูปภาพของผู้ให้บริการ Google ลิงก์ e5d2c8320d10eff12ea31adb10caeb7d0aa0f851ca96aee661cfd3000ee9a4bd
GPS, เสียง, กล้อง, ท่าทางสัมผัส, กราฟิก, DRM, วิดีโอ, เซ็นเซอร์ Qualcomm ลิงก์ 1be2f66f252f8850fdbb38fab6dcdae98a725a835c2c12d532f2f1e818c9aca9

ไบนารีของ Pixel 7 Pro สําหรับ Android (9641441)

ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ บริษัท ดาวน์โหลด การตรวจสอบข้อผิดพลาด SHA-256
รูปภาพของผู้ให้บริการ Google ลิงก์ 416f6f4a37b316bb6e81c5f0b5809b1ebc8dbd3fd0d20206a9d35b40537ac953

ไบนารีของ Pixel 6 สําหรับ Android (9641441)

ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ บริษัท ดาวน์โหลด การตรวจสอบข้อผิดพลาด SHA-256
รูปภาพของผู้ให้บริการ Google ลิงก์ 6a5fe0823358dab08f1fe2ff51d69054e5448db09a36c63a36ad3691f6fdaa6a

ไบนารีของ Pixel 7 สําหรับ Android (9641441)

ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ บริษัท ดาวน์โหลด การตรวจสอบข้อผิดพลาด SHA-256
รูปภาพของผู้ให้บริการ Google ลิงก์ A256e45372833e289017829a6bfaef4b766248433d4a5cc5e1cc6bdce472b7ee

ไบนารีของ Pixel 6 Pro สําหรับ Android (9641441)

ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ บริษัท ดาวน์โหลด การตรวจสอบข้อผิดพลาด SHA-256
รูปภาพของผู้ให้บริการ Google ลิงก์ 7a994db9ef2dd8f1befae9b82ad77dec077c48388ebedc3a795882a759132590

ไบนารีของ Pixel 5 สําหรับ Android (9641441)

ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ บริษัท ดาวน์โหลด การตรวจสอบข้อผิดพลาด SHA-256
รูปภาพของผู้ให้บริการ Google ลิงก์ 9fc7399f01f5722c2e858178b521d33f8391d23659e91844c04456b6ae4a4c81
GPS, เสียง, กล้อง, ท่าทางสัมผัส, กราฟิก, DRM, วิดีโอ, เซ็นเซอร์ Qualcomm ลิงก์ F62491f0897510b8ca1e91b3cc67518c8037de5831d4624a5b475356d073e9cd

ไบนารีของ Pixel 4a สําหรับ Android (9641441)

ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ บริษัท ดาวน์โหลด การตรวจสอบข้อผิดพลาด SHA-256
รูปภาพของผู้ให้บริการ Google ลิงก์ 62ff1541953d1ae158b2ac5aaa539d7ab5c2630d2f7a181add02805d4abcfcc8
GPS, เสียง, กล้อง, ท่าทางสัมผัส, กราฟิก, DRM, วิดีโอ, เซ็นเซอร์ Qualcomm ลิงก์ 795cbd5957f47173ea8a47d9dd6062ba95ebf6d523440357a45c58efeb6e1e85