کتابخانه های مشتری و نمونه کد

کتابخانه های سرویس گیرنده نمای سطح بالایی از عملکرد Google Play Developer API ارائه می دهند و توسعه سریع برنامه ها را آسان تر می کند.

Google Play Developer API بر روی HTTP و JSON ساخته شده است، بنابراین هر پشته وب استاندارد می تواند درخواست ها را به آن ارسال کند و پاسخ ها را تجزیه کند. ما به جای ایجاد درخواست های HTTP و تجزیه پاسخ ها به صورت دستی، کتابخانه های سرویس گیرنده زیر را ارائه کرده ایم که می توانید برای دسترسی به API از آنها استفاده کنید:

زبان کتابخانه مشتری نمونه کد
جاوا Google APIs Client Library برای جاوا نمونه کد v3
پایتون Google APIs Client Library برای پایتون نمونه کد v3

Google APIs Client Libraries برای زبان های دیگر نیز در دسترس هستند.