Thư viện mẫu và mã mẫu

Thư viện ứng dụng cung cấp chế độ xem cấp cao về chức năng của API Nhà phát triển Google Play, giúp bạn nhanh chóng phát triển ứng dụng.

API Nhà phát triển Google Play được xây dựng trên HTTP và JSON, vì vậy, mọi ngăn xếp web tiêu chuẩn đều có thể gửi yêu cầu tới API đó và phân tích cú pháp các phản hồi. Chúng tôi đã cung cấp các thư viện ứng dụng sau đây mà bạn có thể sử dụng để truy cập API, thay vì tạo yêu cầu HTTP và phân tích cú pháp phản hồi theo cách thủ công:

Ngôn ngữ Thư viện ứng dụng Mẫu mã
Java Thư viện ứng dụng Java cho API của Google Mã mẫu phiên bản 3
Python Thư viện ứng dụng Python cho API của Google Mã mẫu phiên bản 3

Bạn cũng có thể dùng Thư viện ứng dụng API của Google cho các ngôn ngữ khác.