คู่มือการใช้งานและโซลูชัน

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ คุณสามารถผสานรวมข้อเสนอของคุณกับ Google Analytics เพื่อให้โซลูชันที่ดีกว่าแก่ลูกค้าได้ ดูโซลูชันตั้งแต่ต้นจนจบสําหรับอีคอมเมิร์ซ

API สําหรับบริษัทขนาดใหญ่

Google Analytics API สําหรับองค์กรช่วยให้ทีมไอทีตั้งค่าและกําหนดค่าบัญชี Google Analytics แบบเป็นโปรแกรมได้

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

Google Analytics SDK ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนวัดการโต้ตอบของผู้ใช้กับแอปได้

การรายงานอัตโนมัติ

ทําให้การรายงานที่ซับซ้อนเป็นแบบอัตโนมัติด้วย API การรายงานและการจัดการ