Hướng dẫn triển khai và giải pháp

Nền tảng thương mại điện tử

Là nhà cung cấp nền tảng thương mại điện tử, bạn có thể tích hợp các dịch vụ với Google Analytics để cung cấp giải pháp hiệu quả hơn cho khách hàng. Hãy xem giải pháp toàn diện của chúng tôi cho thương mại điện tử.

API dành cho các công ty lớn

API Google Analytics dành cho doanh nghiệp cho phép nhóm CNTT của bạn lập trình và định cấu hình các tài khoản Google Analytics.

Nhà phát triển ứng dụng di động

SDK Google Analytics cho phép nhà phát triển thiết bị di động đo lường hoạt động tương tác của người dùng với ứng dụng.

Tự động hoá báo cáo

Tự động hoá các công việc báo cáo phức tạp bằng API quản lý và báo cáo.