คอลัมน์

ทรัพยากรคอลัมน์จะแสดงแอตทริบิวต์ของคอลัมน์ (เช่น มิติข้อมูลหรือเมตริก) ที่แสดงใน API การรายงานของ Google Analytics แอตทริบิวต์ประกอบด้วยชื่อ UI, คําอธิบาย, การรองรับกลุ่ม และอื่นๆ

ดูรายการเมธอดของทรัพยากรนี้ในส่วนท้ายของหน้านี้

การแสดงแหล่งข้อมูล

เทมเพลต JSON สําหรับคอลัมน์ข้อมูลเมตา

{
  "id": string,
  "kind": "analytics#column",
  "attributes": {
    (key): string
  }
}
ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย หมายเหตุ
id string รหัสคอลัมน์
kind string ประเภททรัพยากรสําหรับคอลัมน์ Analytics
attributes object แมปของชื่อและค่าแอตทริบิวต์สําหรับคอลัมน์นี้
attributes.(key) string ชื่อของแอตทริบิวต์

วิธีการ

list
แสดงรายการคอลัมน์ทั้งหมดของประเภทรายงาน