Nhận trợ giúp

Nếu bạn không tìm thấy thông tin cần thiết trong tài liệu hoặc có một vấn đề cụ thể cần giải quyết, thì trang này sẽ giúp bạn tìm ra nơi phù hợp nhất để giải đáp thắc mắc của mình.

Đặt câu hỏi

Tài nguyên dành cho các chuyên gia không phải nhà phát triển

Nếu bạn muốn mở rộng và tuỳ chỉnh Google Analytics nhưng không có tài nguyên phát triển, hãy truy cập vào Đối tác Google Marketing Platform để tìm hiểu về các đối tác mở rộng và tích hợp với Google Marketing Platform.

Để biết thông tin chung về các tính năng của Google Analytics, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp Analytics.

Liên hệ với chúng tôi

Trong trường hợp vấn đề của bạn không có trong tài liệu công khai và không được trả lời trong các nhóm thảo luận, bạn có thể sử dụng Biểu mẫu yêu cầu hỗ trợ API Analytics để liên hệ với chuyên gia hỗ trợ API Google Analytics.