Historia zmian interfejsu API do raportowania ścieżek wielokanałowych w Google Analytics

Co jakiś czas aktualizujemy interfejs API do raportowania ścieżek wielokanałowych w Google Analytics, aby udostępniać nowe funkcje i naprawiać usterki wykryte w poprzednich wersjach. W większości przypadków zmiany te są przejrzyste dla programistów interfejsów API. Czasami jednak musimy wprowadzać zmiany, które wymagają od programistów zmodyfikowania istniejących aplikacji.

Na tej stronie znajdziesz wszelkie zmiany wprowadzone w interfejsie API do raportowania ścieżek wielokanałowych w Google Analytics, które mogą mieć wpływ na Twoją aplikację. Zalecamy, aby deweloperzy interfejsów API okresowo sprawdzali tę listę pod kątem nowych ogłoszeń. Możesz też zasubskrybować zmiany za pomocą kanałów wymienionych w sekcji Subskrybuj poniżej.

Zasubskrybuj powiązane dzienniki zmian

Obejmuje wszystkie interfejsy API do gromadzenia danych, konfiguracji i raportowania.

Obejmuje interfejs API podstawowego raportowania, interfejs API do raportowania ścieżek wielokanałowych i interfejs API do raportowania w czasie rzeczywistym.

Ta wersja wprowadza nowy wymiar interfejsu API. Pełną listę definicji znajdziesz w dokumentacji wymiarów i danych.

Identyfikator transakcji

 • wymiar mcf:transactionId – identyfikator transakcji podany przez metodę śledzenia e-commerce i dotyczący zakupu w koszyku.

Ta wersja dodaje do interfejsu API nowe wymiary i dane. Pełną listę definicji znajdziesz w dokumentacji wymiarów i danych.

Ścieżki konwersji

 • wymiar – mcf:dcmAd – nazwa reklamy DCM odpowiadającej konwersji Google Analytics (wyświetlenie lub kliknięcie),
 • wymiar – mcf:dcmAdPath – ścieżka do konwersji, w przypadku której interakcje na ścieżce są reprezentowane przez reklamy DCM.
 • wymiar – mcf:dcmAdType – nazwa typu reklamy DCM powiązanego ze zdarzeniem DCM (wyświetlenie lub kliknięcie) pasującego do konwersji Google Analytics.
 • wymiar – mcf:dcmAdvertiser – nazwa reklamodawcy DCM w związku ze zdarzeniem DCM (wyświetlenie lub kliknięcie) odpowiadającą konwersji Google Analytics.
 • wymiar – mcf:dcmAdvertiserPath – ścieżka do konwersji, w przypadku której interakcje na ścieżce są reprezentowane przez reklamodawców DCM.
 • wymiar – mcf:dcmCampaign – nazwa kampanii DCM, której dotyczy zdarzenie DCM (wyświetlenie lub kliknięcie) odpowiadające konwersji Google Analytics.
 • wymiar – mcf:dcmCampaignPath – ścieżka do konwersji, w przypadku której interakcje na ścieżce są reprezentowane przez kampanie DCM.
 • wymiar – mcf:dcmCreative – nazwa kreacji DCM odpowiadającej konwersji Google Analytics (wyświetlenie lub kliknięcie).
 • wymiar – mcf:dcmCreativePath – ścieżka do konwersji, w przypadku której interakcje na ścieżce są reprezentowane przez kreacje DCM.
 • wymiar – mcf:dcmCreativeVersion – wersja kreacji DCM zdarzenia DCM (wyświetlenie lub kliknięcie) pasująca do konwersji Google Analytics.
 • wymiar – mcf:dcmCreativeVersionPath – ścieżka do konwersji, w przypadku której interakcje na ścieżce są reprezentowane przez wersje kreacji DCM.
 • wymiar – mcf:dcmNetwork – używana sieć.
 • wymiar – mcf:dcmPlacement – nazwa miejsca docelowego w witrynie w DCM (wyświetlenie lub kliknięcie) odpowiadającego konwersji Google Analytics.
 • wymiar – mcf:dcmPlacementPath – ścieżka do konwersji, w przypadku której interakcje na ścieżce są reprezentowane przez miejsca docelowe DCM.
 • wymiar – mcf:dcmSite – nazwa witryny w DCM, w której została wyświetlona kreacja DCM (wyświetlenie lub kliknięcie) odpowiadające konwersji Google Analytics.
 • wymiar – mcf:dcmSitePath – ścieżka do konwersji, w przypadku której interakcje na ścieżce są reprezentowane przez witryny DCM.
 • dane – mcf:firstImpressionConversions – liczba konwersji, w przypadku których wyświetlenie z kampanii DCM było pierwszą interakcją z konwersją w 30-dniowym okresie ważności. Ten wymiar obejmuje zarówno realizacje celów, jak i transakcje.
 • dane – mcf:firstImpressionValue – wartość konwersji, w przypadku których wyświetlenie z kampanii DCM było pierwszą interakcją z konwersją w 30-dniowym okresie ważności. Ten wymiar obejmuje zarówno realizacje celów, jak i transakcje.
 • dane – mcf:impressionAssistedConversions – liczba konwersji, w przypadku których wystąpiło wyświetlenie z kampanii DCM na ścieżce konwersji, ale nie było ono ostateczną interakcją prowadzącą do konwersji. Ten wymiar obejmuje zarówno realizacje celów, jak i transakcje.
 • dane – mcf:impressionAssistedValue – wartość konwersji, w przypadku których wyświetlenie z kampanii DCM pojawiło się na ścieżce konwersji, ale nie było ostateczną interakcją prowadzącą do konwersji. Ten wymiar obejmuje zarówno realizacje celów, jak i transakcje.

Ta wersja dodaje do interfejsu API nowe wymiary i dane. Pełną listę definicji znajdziesz w dokumentacji wymiarów i danych.

Ścieżki konwersji

 • Wymiar – mcf:adwordsCustomerIDPath – sekwencja identyfikatora klienta Google Ads na ścieżkach konwersji.

Interactions

 • Wymiar – mcf:adwordsCustomerID – odpowiada Customer.id interfejsu API AdWords.

Ta wersja dodaje do interfejsu API nowe wymiary i dane. Pełną listę definicji znajdziesz w dokumentacji wymiarów i danych.

Ścieżki konwersji

 • Wymiar – mcf:adwordsAdGroupIDPath – sekwencja identyfikatora grupy reklam AdWords na ścieżkach konwersji.
 • Wymiar – mcf:adwordsCampaignIDPath – sekwencja identyfikatora kampanii AdWords na ścieżkach konwersji.
 • Wymiar – mcf:adwordsCreativeIDPath – sekwencja identyfikatora kreacji AdWords na ścieżkach konwersji.
 • Wymiar – mcf:adwordsCriteriaIDPath – kolejność identyfikatorów kryteriów Google Ads na ścieżkach konwersji.

Interactions

 • Wymiar – mcf:adwordsAdGroupID – odpowiada AdGroup.id interfejsu API AdWords.
 • Wymiar – mcf:adwordsCampaignID – odpowiada Campaign.id interfejsu API AdWords.
 • Wymiar – mcf:adwordsCreativeID – odpowiada Ad.id interfejsu API AdWords.
 • Wymiar – mcf:adwordsCriteriaID – odpowiada Criterion.id interfejsu API AdWords.

Nowe funkcje kontroli rozmiaru próbki i dat względnych

Daty względne
 • Do interfejsu MCF Reporting API dodaliśmy obsługę dat względnych. today, yesterday i NdaysAgo są teraz prawidłowymi wartościami parametrów zapytania start-date i end-date.
 • Użycie tych wartości spowoduje automatyczne określenie zakresu dat na podstawie bieżącej daty w momencie wysłania zapytania oraz strefy czasowej widoku (profilu) określonej w zapytaniu. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji API.
Poziom próbkowania
 • Wprowadziliśmy nowy parametr samplingLevel, który umożliwia ustawienie poziomu próbkowania (tj. liczby wizyt używanych do obliczania wyniku) dla zapytania raportowania. Dozwolone wartości to DEFAULT, FASTER i HIGHER_PRECISION.
 • Do odpowiedzi interfejsu API dodano 2 nowe pola: sampleSize i sampleSpace. Na podstawie tych wartości możesz obliczyć odsetek wizyt, które zostały wykorzystane na podstawie próbkowanej odpowiedzi.
 • Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji API i na stronie próbkowanie.

Oto pierwsza wersja interfejsu API do raportowania ścieżek wielokanałowych:

 • Ten nowy interfejs API umożliwia wysyłanie żądań danych ścieżek wielokanałowych do uwierzytelnionego użytkownika. Dane pochodzą z danych o ścieżce konwersji, które wskazują interakcje użytkowników z różnymi źródłami wizyt w trakcie wielu wizyt przed konwersją. Dzięki temu możesz analizować, jak różne kanały marketingowe wpływają na konwersje na przestrzeni czasu. Więcej informacji o dostępnych danych i korzystaniu z interfejsu API znajdziesz w artykule Interfejs API do raportowania ścieżek wielokanałowych.