ภาพรวม

เอกสารนี้อธิบาย Google Analytics Reporting API v4 สําหรับข้อมูลอ้างอิงโดยละเอียดของ API โปรดดูคู่มืออ้างอิง

บทนำ

Google Analytics Reporting API v4 มีวิธีแบบเป็นโปรแกรมในการเข้าถึงข้อมูลรายงานใน Google Analytics (พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics เท่านั้น) เมื่อใช้ API การรายงานของ Google Analytics คุณจะทําสิ่งต่อไปนี้ได้

 • สร้างหน้าแดชบอร์ดที่กําหนดเองเพื่อแสดงข้อมูล Google Analytics
 • ทําให้การรายงานที่ซับซ้อนทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา
 • ผสานรวมข้อมูล Google Analytics เข้ากับแอปพลิเคชันธุรกิจอื่นๆ

ฟีเจอร์

Google Analytics สร้างขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐาน ของการรายงานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ Google Analytics Reporting API v4 ช่วยให้คุณเข้าถึงความสามารถของแพลตฟอร์ม Google Analytics (พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics เท่านั้น) API มีฟีเจอร์ที่สําคัญดังต่อไปนี้

 • นิพจน์ของเมตริก

  API ช่วยให้คุณขอทั้ง เมตริกในตัว รวมถึงชุดค่าผสมของเมตริกที่แสดงในการคํานวณทางคณิตศาสตร์ได้ เช่น คุณใช้นิพจน์ ga:goal1completions/ga:sessions เพื่อขอเป้าหมายที่สําเร็จต่อจํานวนเซสชันได้

 • ช่วงวันที่หลายช่วง

  API ช่วยให้คุณส่งคําขอเดียวเพื่อรับข้อมูลใน 2 ช่วงวันที่

 • กลุ่มประชากรตามรุ่นและมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน

  API มีคําศัพท์จํานวนมากสําหรับการขอรายงานกลุ่มประชากรตามรุ่นและมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน

 • หลายกลุ่ม

  API ช่วยให้คุณมีกลุ่มหลายกลุ่มได้ในคําขอเดียว

ขั้นตอนถัดไป

คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ

ตารางต่อไปนี้มีคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว คุณจะต้องเลือกภาษาและประเภทแอปพลิเคชันดังนี้

แอปพลิเคชันบริการ แอปพลิเคชันที่ติดตั้ง เว็บแอปพลิเคชัน
Java Java
Python Python
PHP PHP
JavaScript

เพื่อให้เข้าใจวิธีการใช้ API การรายงานของ Analytics เวอร์ชัน 4 ได้ดียิ่งขึ้น โปรดอ่านการสร้างรายงาน