Genel Bakış

Bu dokümanda Google Analytics Reporting API v4 açıklanmaktadır. API ile ilgili ayrıntılı bir referans için Referans Kılavuzu'na bakın.

Giriş

Google Analytics Reporting API v4, Google Analytics'te rapor verilerine erişmek için programatik yöntemler sunar (yalnızca Universal Analytics mülkleri). Google Analytics Reporting API'yi kullanarak:

 • Google Analytics verilerini görüntülemek için özel gösterge tabloları oluşturun.
 • Zaman kazanmak için karmaşık raporlama görevlerini otomatikleştirin.
 • Google Analytics verilerinizi diğer iş uygulamalarıyla entegre edin.

Özellikler

Google Analytics, güçlü bir veri raporlama altyapısı üzerine kurulmuştur. Google Analytics Reporting API v4, Google Analytics platformunun (yalnızca Universal Analytics mülkleri) gücünden yararlanmanızı sağlar. API şu temel özellikleri sağlar:

 • Metrik ifadeleri

  API, hem yerleşik metrikleri hem de matematiksel işlemlerde ifade edilen metrik kombinasyonunu talep etmenizi sağlar. Örneğin, oturum başına hedef tamamlama isteğinde bulunmak için ga:goal1completions/ga:sessions ifadesini kullanabilirsiniz.

 • Birden çok tarih aralığı

  API, tek bir istekte iki tarih aralığına ait verileri almanızı sağlar.

 • Kohortlar ve Yaşam Boyu değer

  API'de, Kohort ve Yaşam Boyu değer raporları için zengin bir sözlük bulunur.

 • Birden çok segment

  API, tek bir istekte birden fazla segment almanıza olanak tanır.

Sonraki adımlar

Hızlı başlangıç kılavuzları

Hızla çalışmaya hazır hale gelmenize yardımcı olacak bir dizi hızlı başlangıç kılavuzu aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bir dil ve bir uygulama türü seçmeniz gerekir:

Hizmet uygulaması Yüklü uygulama Web uygulaması
Java Java
Python Python
PHP PHP
JavaScript

Analytics Reporting API v4'ün nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak için Rapor Oluşturma bölümünü inceleyin.