ภาพรวม

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

เอกสารนี้อธิบาย Google Analytics Reporting API v4 สําหรับข้อมูลอ้างอิงโดยละเอียดของ API โปรดดูคู่มืออ้างอิง

บทนำ

Google Analytics Reporting API v4 มีวิธีแบบเป็นโปรแกรมในการเข้าถึงข้อมูลรายงานใน Google Analytics (พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics เท่านั้น) เมื่อใช้ API การรายงานของ Google Analytics คุณจะทําสิ่งต่อไปนี้ได้

 • สร้างหน้าแดชบอร์ดที่กําหนดเองเพื่อแสดงข้อมูล Google Analytics
 • ทําให้การรายงานที่ซับซ้อนทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา
 • ผสานรวมข้อมูล Google Analytics เข้ากับแอปพลิเคชันธุรกิจอื่นๆ

ฟีเจอร์

Google Analytics สร้างขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐาน ของการรายงานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ Google Analytics Reporting API v4 ช่วยให้คุณเข้าถึงความสามารถของแพลตฟอร์ม Google Analytics (พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics เท่านั้น) API มีฟีเจอร์ที่สําคัญดังต่อไปนี้

 • นิพจน์ของเมตริก

  API ช่วยให้คุณขอทั้ง เมตริกในตัว รวมถึงชุดค่าผสมของเมตริกที่แสดงในการคํานวณทางคณิตศาสตร์ได้ เช่น คุณใช้นิพจน์ ga:goal1completions/ga:sessions เพื่อขอเป้าหมายที่สําเร็จต่อจํานวนเซสชันได้

 • ช่วงวันที่หลายช่วง

  API ช่วยให้คุณส่งคําขอเดียวเพื่อรับข้อมูลใน 2 ช่วงวันที่

 • กลุ่มประชากรตามรุ่นและมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน

  API มีคําศัพท์จํานวนมากสําหรับการขอรายงานกลุ่มประชากรตามรุ่นและมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน

 • หลายกลุ่ม

  API ช่วยให้คุณมีกลุ่มหลายกลุ่มได้ในคําขอเดียว

ขั้นตอนถัดไป

คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ

ตารางต่อไปนี้มีคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว คุณจะต้องเลือกภาษาและประเภทแอปพลิเคชันดังนี้

แอปพลิเคชันบริการ แอปพลิเคชันที่ติดตั้ง เว็บแอปพลิเคชัน
Java Java
Python Python
PHP PHP
JavaScript

เพื่อให้เข้าใจวิธีการใช้ API การรายงานของ Analytics เวอร์ชัน 4 ได้ดียิ่งขึ้น โปรดอ่านการสร้างรายงาน