שלום Analytics Reporting API v4; מדריך למתחילים של PHP לחשבונות שירות

במדריך הזה מפורטים השלבים לגישה אל Analytics Reporting API v4.

‫1. הפעלת ה-API

על מנת להתחיל להשתמש ב-Analytics Reporting API v4, קודם צריך להשתמש בכלי ההגדרה, שמדריך אתכם ביצירת פרויקט במסוף Google API, הפעלת ה-API ויצירת פרטי כניסה.

יצירת פרטי כניסה

 1. פותחים את הדף חשבון שירות. אם מתבקשים, בוחרים פרויקט.
 2. לוחצים על Create Service Account ומזינים את השם ואת התיאור של חשבון השירות. אפשר להשתמש במספר של חשבון השירות שמוגדר כברירת מחדל, או לבחור מספר אחר וייחודי. בסיום, לוחצים על יצירה.
 3. הקטע הרשאות לחשבון שירות (אופציונלי) לא נדרש. לוחצים על Continue.
 4. במסך Grant users access to this service account גוללים למטה לקטע Create key. לוחצים על Create key.
 5. בחלונית הצדדית שמופיעה, בוחרים את הפורמט של המפתח: מומלץ JSON.
 6. לוחצים על יצירה. זוג המפתחות הציבורי/הפרטי החדש נוצר והורדה למחשב שלך. הוא משמש כעותק היחיד של המפתח הזה. למידע נוסף על אחסון מאובטח, קראו את המאמר ניהול מפתחות של חשבונות שירות.
 7. לוחצים על Close בתיבת הדו-שיח Private key saved to your במחשב, ולאחר מכן לוחצים על Done כדי לחזור לטבלה של חשבונות השירות.

הוספת חשבון שירות לחשבון Google Analytics

לחשבון השירות החדש תהיה כתובת אימייל שנראית כך:

quickstart@PROJECT-ID.iam.gserviceaccount.com

ניתן להשתמש בכתובת האימייל הזו כדי להוסיף משתמש לתצוגה המפורטת של Google Analytics שאליה רוצים לגשת דרך ה-API. במדריך הזה נדרשות רק הרשאות של קריאה וניתוח.

2. התקנת ספריית הלקוח

אפשר לקבל את ספריית הלקוח של Google APIs עבור PHP באמצעות Composer:

composer require google/apiclient:^2.0

3. הגדרת הדוגמה

עליך ליצור קובץ יחיד בשם HelloAnalytics.php, שיכיל את הקוד לדוגמה שבהמשך.

 • העתק או הורד את קוד המקור הבא אל HelloAnalytics.php.
 • מעבירים את service-account-credentials.json שכבר הורדתם לאותה ספרייה שבה נמצא הקוד לדוגמה.
 • צריך להחליף את הערך של VIEW_ID. בעזרת סייר החשבונות אפשר לאתר מזהה תצוגה מפורטת.

HelloAnalytics.php

<?php

// Load the Google API PHP Client Library.
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

$analytics = initializeAnalytics();
$response = getReport($analytics);
printResults($response);


/**
 * Initializes an Analytics Reporting API V4 service object.
 *
 * @return An authorized Analytics Reporting API V4 service object.
 */
function initializeAnalytics()
{

 // Use the developers console and download your service account
 // credentials in JSON format. Place them in this directory or
 // change the key file location if necessary.
 $KEY_FILE_LOCATION = __DIR__ . '/service-account-credentials.json';

 // Create and configure a new client object.
 $client = new Google_Client();
 $client->setApplicationName("Hello Analytics Reporting");
 $client->setAuthConfig($KEY_FILE_LOCATION);
 $client->setScopes(['https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly']);
 $analytics = new Google_Service_AnalyticsReporting($client);

 return $analytics;
}


/**
 * Queries the Analytics Reporting API V4.
 *
 * @param service An authorized Analytics Reporting API V4 service object.
 * @return The Analytics Reporting API V4 response.
 */
function getReport($analytics) {

 // Replace with your view ID, for example XXXX.
 $VIEW_ID = "<REPLACE_WITH_VIEW_ID>";

 // Create the DateRange object.
 $dateRange = new Google_Service_AnalyticsReporting_DateRange();
 $dateRange->setStartDate("7daysAgo");
 $dateRange->setEndDate("today");

 // Create the Metrics object.
 $sessions = new Google_Service_AnalyticsReporting_Metric();
 $sessions->setExpression("ga:sessions");
 $sessions->setAlias("sessions");

 // Create the ReportRequest object.
 $request = new Google_Service_AnalyticsReporting_ReportRequest();
 $request->setViewId($VIEW_ID);
 $request->setDateRanges($dateRange);
 $request->setMetrics(array($sessions));

 $body = new Google_Service_AnalyticsReporting_GetReportsRequest();
 $body->setReportRequests( array( $request) );
 return $analytics->reports->batchGet( $body );
}


/**
 * Parses and prints the Analytics Reporting API V4 response.
 *
 * @param An Analytics Reporting API V4 response.
 */
function printResults($reports) {
 for ( $reportIndex = 0; $reportIndex < count( $reports ); $reportIndex++ ) {
  $report = $reports[ $reportIndex ];
  $header = $report->getColumnHeader();
  $dimensionHeaders = $header->getDimensions();
  $metricHeaders = $header->getMetricHeader()->getMetricHeaderEntries();
  $rows = $report->getData()->getRows();

  for ( $rowIndex = 0; $rowIndex < count($rows); $rowIndex++) {
   $row = $rows[ $rowIndex ];
   $dimensions = $row->getDimensions();
   $metrics = $row->getMetrics();
   for ($i = 0; $i < count($dimensionHeaders) && $i < count($dimensions); $i++) {
    print($dimensionHeaders[$i] . ": " . $dimensions[$i] . "\n");
   }

   for ($j = 0; $j < count($metrics); $j++) {
    $values = $metrics[$j]->getValues();
    for ($k = 0; $k < count($values); $k++) {
     $entry = $metricHeaders[$k];
     print($entry->getName() . ": " . $values[$k] . "\n");
    }
   }
  }
 }
}

‫4. הרצת הדוגמה

מריצים את הדוגמה באמצעות:

php HelloAnalytics.php

כשתסיימו את השלבים האלה, הדגימה תייצר פלט של מספר הסשנים בשבעת הימים האחרונים עבור התצוגה המפורטת הנתונה.