Google Analytics 4 คือเวอร์ชันใหม่ของ Google Analytics และเป็นประสบการณ์เริ่มต้นสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ใหม่ ดูวิธีย้ายข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ไปยัง Google Analytics 4

คำแนะนำในการย้ายข้อมูล

คำแนะนำในการย้ายข้อมูลสำหรับแนวคิดการวัดผลทั่วไป เช่น การตั้งค่าแท็ก การเปิดดูหน้าเว็บเสมือน เหตุการณ์ ฯลฯ
เปิดใช้การรองรับ Google Analytics 4 ในแอปพลิเคชันโดยใช้ข้อมูลล่าสุดและ API ของผู้ดูแลระบบ
ย้ายข้อมูลอีคอมเมิร์ซได้ง่ายขึ้นโดยใช้การติดตั้งใช้งานเดียวสําหรับการวัดอีคอมเมิร์ซของ Universal Analytics และ Google Analytics 4
ทรัพยากรการย้ายข้อมูล Universal Analytics