Google Analytics 4 to przyszłościa Google Analytics, która jest domyślnym interfejsem w przypadku nowych usług. Dowiedz się, jak przenieść usługę Universal Analytics do Google Analytics 4.

Przewodniki po migracji

Przewodniki po migracji dotyczące ogólnych pojęć pomiarowych, takich jak konfigurowanie tagów, odsłony wirtualne, zdarzenia itp.
Włącz w swoich aplikacjach obsługę Google Analytics 4 za pomocą najnowszych danych i interfejsów API dla administratorów.
Uprość migrację e-commerce za pomocą jednej implementacji pomiarów e-commerce w Universal Analytics i w Google Analytics 4.
Zasoby dotyczące migracji do Universal Analytics