สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ดูคําแนะนําในการย้ายข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดการวัดผลทั่วไปของ Google Analytics 4 เช่น การตั้งค่าแท็ก เหตุการณ์ ฯลฯ

ย้ายข้อมูลไปยัง Google Analytics 4

เพิ่ม Google Analytics 4 ลงในการติดตั้งใช้งาน Universal Analytics ที่มีอยู่

ย้ายข้อมูลการเปิดดูหน้าเว็บเสมือนไปยัง Google Analytics 4

ย้ายข้อมูลเหตุการณ์ Universal Analytics ไปยัง Google Analytics 4

ย้ายข้อมูลการวัดผลแบบข้ามโดเมนไปยัง Google Analytics 4

การลบข้อมูลระบุ IP สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4