บทนำ

คําแนะนําในการย้ายข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อไฮไลต์ความแตกต่างในการติดตั้งใช้งานที่สําคัญระหว่าง Universal Analytics (UA) กับ Google Analytics 4 (GA4) คําแนะนํานี้ไม่ครอบคลุมตัวเลือกการกําหนดค่าทั้งหมดที่ใช้ได้ โดยเฉพาะกรณีที่ไม่มีความแตกต่างระหว่างการใช้งาน UA กับ GA4

หากไม่พบเนื้อหาการย้ายข้อมูลสําหรับหัวข้อหนึ่งๆ โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google Analytics 4 และเอกสารประกอบสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Analytics 4 เพื่อดูแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับวิธีใช้และกําหนดค่าพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4