แนะนำตัว

คู่มือการย้ายข้อมูลมีจุดประสงค์เพื่อไฮไลต์ความแตกต่างในการใช้งานที่สําคัญระหว่าง Universal Analytics (UA) กับ Google Analytics 4 (GA4) คู่มือนี้ไม่ครอบคลุมตัวเลือกการกําหนดค่าทั้งหมดที่มีอยู่ โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีความแตกต่างที่มีนัยสำคัญระหว่างการติดตั้งใช้งาน UA กับ GA4

หากไม่พบเนื้อหาการย้ายข้อมูลสำหรับหัวข้อที่ต้องการ โปรดอ่านศูนย์ช่วยเหลือ Google Analytics 4 และเอกสารประกอบสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Analytics 4 เพื่อดูคําแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับวิธีใช้งานและกําหนดค่าพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4