ค้นหา API

ไม่ว่าคุณจะเปิดใช้การติดตาม Analytics สําหรับผู้ใช้ในระบบจัดการเนื้อหา การสร้างเครื่องมือ Business Intelligence หรือเครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูล แหล่งข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน ISV ที่สนใจการสร้างแอปธุรกิจจาก Google Analytics
เมื่อตั้งค่า Google Analytics แล้ว คุณจะมีโอกาสทํางานการรายงานและการกําหนดค่าที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติโดยใช้ API แหล่งข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยคุณในการเริ่มต้นพัฒนาด้วย Google Analytics

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนรู้และสัมผัสสิ่งที่ทําได้ในแพลตฟอร์ม Google Analytics
สํารวจสิ่งที่ทําได้ด้วยแพลตฟอร์ม Google Analytics