Remarketing Audiences: update

Yetkilendirme gerektirir

Mevcut bir yeniden pazarlama kitlesini günceller. Örneğe göz atın

İstek

HTTP isteği

PUT https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/remarketingAudiences/remarketingAudienceId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Güncellenecek yeniden pazarlama kitlesinin hesap kimliği.
remarketingAudienceId string Güncellenecek yeniden pazarlama kitlesinin kimliği.
webPropertyId string Güncellenecek yeniden pazarlama kitlesinin web mülkü kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerekiyor (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

İstek içeriği

İstek gövdesinde bir Yeniden Pazarlama Kitleleri kaynağı sağlayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir Yeniden Pazarlama Kitleleri kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/*
 * This request updates an existing Remarketing Audience.
 */
// Create the LinkedForeignAccount object.
LinkedForeignAccount linkedAdAccount = new LinkedForeignAccount();
linkedAdAccount.setType("ADWORDS_LINKS");
linkedAdAccount.setAccountId(linkedAccountId);

// Create the IncludeConditions object.
IncludeConditions includeConditions = new IncludeConditions();
includeConditions.setIsSmartList(false);
includeConditions.setDaysToLookBack(7);
includeConditions.setMembershipDurationDays(30);
includeConditions.setSegment("users::condition::ga:browser==Chrome");

// Create the AudienceDefinition object.
AudienceDefinition audienceDefinition = new AudienceDefinition();
audienceDefinition.setIncludeConditions(includeConditions);

// Create the RemarketingAudience object.
RemarketingAudience audience = new RemarketingAudience();
audience.setName("Update Simple Audience");
audience.setLinkedViews(Arrays.asList(viewId));
audience.setLinkedAdAccounts(Arrays.asList(linkedAdAccount));
audience.setAudienceType("SIMPLE");
audience.setAudienceDefinition(audienceDefinition);

try {
 analytics
   .management()
   .remarketingAudience()
   .update(accountId, propertyId, remarketingAudienceId, audience)
   .execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println(
   "There was a service error: "
     + e.getDetails().getCode()
     + " : "
     + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * This request updates an existing Remarketing Audience.
 */
// Create the LinkedForeignAccount object.
Google_Service_Analytics_LinkedForeignAccount $linkedAdAccount = new Google_Service_Analytics_LinkedForeignAccount();
$linkedAdAccount->setType("ADWORDS_LINKS");
$linkedAdAccount->setAccountId(linkedAccountId);

// Create the IncludeConditions object.
Google_Service_Analytics_IncludeConditions $includeConditions = new Google_Service_Analytics_IncludeConditions();
$includeConditions->setIsSmartList(false);
$includeConditions->setDaysToLookBack(7);
$includeConditions->setMembershipDurationDays(30);
$includeConditions->setSegment("users::condition::ga:browser==Chrome");

// Create the AudienceDefinition object.
Google_Service_Analytics_RemarketingAudienceAudienceDefinition $audienceDefinition = new Google_Service_Analytics_RemarketingAudienceAudienceDefinition();
$audienceDefinition->setIncludeConditions($includeConditions);

// Create the RemarketingAudience object.
Google_Service_Analytics_RemarketingAudience $audience = new Google_Service_Analytics_RemarketingAudience();
$audience->setName("Update Simple Audience");
$audience->setLinkedViews(Arrays.asList(viewId));
$audience->setLinkedAdAccounts(Arrays.asList($linkedAdAccount));
$audience->setAudienceType("SIMPLE");
$audience->setAudienceDefinition($audienceDefinition);

try {
 $analytics->management_remarketingAudience->update($accountId, $propertyId, remarketingAudienceId, $audience);
} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}

Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Remarketing Audiences Developer Guide for details.

# This request updates an existing Remarketing Audience.
try:
 analytics.management().remarketingAudience().update(
   accountId=accountId,
   webPropertyId=propertyId,
   remarketingAudienceId=remarketingAudienceId,
   body={
    'name': 'Update Simple Audience',
    'linkedViews': [viewId],
    'linkedAdAccounts': [{
      'type': 'ADWORDS_LINKS',
      'linkedAccountId': linkedAccountId
    }],
    'audienceType': 'SIMPLE',
    'audienceDefinition': {
     'includeConditions': {
      'isSmartList': False,
      'daysToLookBack': 7,
      'membershipDurationDays': 30,
      'segment': 'users::condition::ga:browser==Chrome'
     }
    }
   }
  ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Unsampled Reports Developer Guide for details.
 */

/**
 * This request updates an existing Remarketing Audience.
 */
function updateRemarketingAudience(accountId, propertyId, viewId, audienceId) {
 let request = gapi.client.analytics.management.remarketingAudience.update(
  {
   'accountId': accountId,
   'webPropertyId': propertyId,
   'remarketingAudienceId': audienceId
   'resource': {
    'name': 'Update Simple Audience',
    'linkedViews': [viewId],
    'linkedAdAccounts': [{
      'type': 'ADWORDS_LINKS',
      'linkedAccountId': '202-867-5309'
    }],
    'audienceType': 'SIMPLE',
    'audienceDefinition': {
     'includeConditions': {
      'isSmartList': False,
      'daysToLookBack': 7,
      'membershipDurationDays': 30,
      'segment': 'users::condition::ga:browser==Chrome'
     }
    }
   }
  });
 request.execute(function (response) { /* handle the response */ });
}