Remarketing Audiences: get

Yetkilendirme gerektirir

Kullanıcının erişebildiği bir yeniden pazarlama kitlesi edinir. Örneğe göz atın

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/remarketingAudiences/remarketingAudienceId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Alınacak yeniden pazarlama kitlesinin hesap kimliği.
remarketingAudienceId string Alınacak yeniden pazarlama kitlesinin kimliği.
webPropertyId string Alınacak yeniden pazarlama kitlesinin web mülkü kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerekir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly

İstek içeriği

Bu yöntemle bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir Yeniden Pazarlama Kitleleri kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Remarketing Audiences Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request gets an existing Remarketing Audience.
 */
try {
 RemarketingAudience audience = analytics.management().remarketingAudience()
   .get("123456", "UA-123456-1", "QRSTUVABCD123").execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Remarketing Audiences Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request gets an existing Remarketing Audience.
 */
try {
 Google_Service_Analytics_RemarketingAudience $audience = $analytics->management_remarketingAudience->get($accountId, $propertyId, $remarketingAudienceId);
} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}

Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Remarketing Audiences Developer Guide for details.

# This request gets an existing Remarketing Audience.
try:
 audience = analytics.management().remarketingAudience().get(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   remarketingAudienceId='122333444455555'
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Unsampled Reports Developer Guide for details.
 */

/**
 * This request gets an existing Remarketing Audience.
 */
function getRemarketingAudience(accountId, propertyId, audienceId) {
 let request = gapi.client.analytics.management.remarketingAudience.get(
  {
   'accountId': accountId,
   'webPropertyId': propertyId,
   'remarketingAudienceId': audienceId
  });
 request.execute(function (response) { /* Handle the response. */ });
}