Profile Filter Links: patch

Wymaga autoryzacji

Aktualizowanie istniejącego linku filtra profilu. Ta metoda obsługuje semantykę poprawki. Wypróbuj teraz lub zobacz przykład.

Prośba

Żądanie HTTP

PATCH https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/profileFilterLinks/linkId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
accountId string Identyfikator konta, do którego należy link do filtra profili.
linkId string Identyfikator linku filtra profilu do aktualizacji.
profileId string Identyfikator profilu, do którego należy link filtra
webPropertyId string Identyfikator usługi internetowej, do której należy link do filtra profili

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z tego zakresu (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

Treść żądania

W treści żądania podaj odpowiednie części zasobu linków filtrów profilu zgodnie z regułami semantyki poprawki.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, ta metoda zwróci w treści odpowiedzi zasób linków do filtrów profilu.

Przykłady

Uwaga: dostępne dla tej metody przykłady kodu nie odzwierciedlają wszystkich obsługiwanych języków programowania. Listę obsługiwanych języków znajdziesz na stronie z bibliotekami klienta.

Java

Używa biblioteki klienta Java.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Filters Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request patches an existing profile filter link.
 */

// Construct the filter reference.
FilterRef filterRef = new FilterRef();
filterRef.setId("1223334444");

// Construct the body of the request.
ProfileFilterLink body = new ProfileFilterLink();
body.setFilterRef(filterRef);

try {
analytics.management().profileFilterLinks().patch("123456",
  "UA-123456-1", "7654321", "1122334455", body).execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

Python

Używa biblioteki klienta Pythona.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Filters Developer Guide for details.

# This request patches an existing profile filter link.
try:
 analytics.management().profileFilterLinks().patch(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   profileId='7654321',
   linkId='11223344',
   body={
     'filterRef': {
       'id': '1223334444'
       }
   }
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

Wypróbuj

Użyj eksploratora interfejsów API poniżej, aby wywołać tę metodę na aktywnych danych i zobaczyć odpowiedź. Możesz też wypróbować samodzielny eksplorator.