Profile Filter Links: patch

Yetkilendirme gerektirir

Mevcut bir profil filtre bağlantısını güncelleyin. Bu yöntem yama semantiğini destekler. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

İstek

HTTP isteği

PATCH https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/profileFilterLinks/linkId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Profil filtre bağlantısının ait olduğu hesabın kimliği.
linkId string Güncellenecek profil filtresi bağlantısının kimliği.
profileId string Filtre bağlantısının ait olduğu profilin kimliği
webPropertyId string Profil filtresi bağlantısının ait olduğu web mülkü kimliği

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerekiyor (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

İstek içeriği

İstek gövdesinde, yama semantiği kurallarına göre bir Profil Filtresi Bağlantıları kaynağının ilgili bölümlerini sağlayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir Profil Filtre Bağlantıları kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Filters Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request patches an existing profile filter link.
 */

// Construct the filter reference.
FilterRef filterRef = new FilterRef();
filterRef.setId("1223334444");

// Construct the body of the request.
ProfileFilterLink body = new ProfileFilterLink();
body.setFilterRef(filterRef);

try {
analytics.management().profileFilterLinks().patch("123456",
  "UA-123456-1", "7654321", "1122334455", body).execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Filters Developer Guide for details.

# This request patches an existing profile filter link.
try:
 analytics.management().profileFilterLinks().patch(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   profileId='7654321',
   linkId='11223344',
   body={
     'filterRef': {
       'id': '1223334444'
       }
   }
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız Gezgin'i deneyin.