Profile Filter Links: delete

Yetkilendirme gerektirir

Profil filtresini silme bağlantısı. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

İstek

HTTP isteği

DELETE https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/profileFilterLinks/linkId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Profil filtresi bağlantısının ait olduğu hesabın kimliği.
linkId string Silinecek profil filtresi bağlantısının kimliği.
profileId string Filtre bağlantısının ait olduğu profilin kimliği.
webPropertyId string Profil filtresi bağlantısının ait olduğu web mülkü kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerekiyor (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

İstek içeriği

Bu yöntemle bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem boş bir yanıt gövdesi döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/*
 * Note: this code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Filters Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request deletes an existing profile filter link.
 */
try {
analytics.management().profileFilterLinks().delete("123456",
  "UA-123456-1", "7654321", "11223344").execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Filters Developer Guide for details.

# This request deletes an existing filter.
try:
 filters = analytics.management().profileFilterLinks().delete(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   profileId='7654321',
   linkId='11223344'
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız Gezgin'i deneyin.