Goals: get

Yetkilendirme gerektirir

Kullanıcının erişebildiği bir hedefi alır. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

Bu yöntem, standart parametrelere ek olarak parametreler tablosunda listelenen parametreleri destekler.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/goals/goalId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Hedefin alınacağı hesap kimliği.
goalId string Hedefi alınacak Hedef Kimliği.
profileId string Hedefi almak için Görünüm (Profil) Kimliği.
webPropertyId string Hedefi alınacak web mülkü kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerekir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly

İstek içeriği

Bu yöntemle bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir management.goal kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Goal Developer Guide for details.
 */

// This request gets an existing goal for the authorized user.
try {
 Goal goal = analytics.management.goals
   .get("12345", "UA-12345-1", "523", "1974").execute();

} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Goal Developer Guide for details.
 */

/**
 * This request gets an existing goal.
 */

try {
 $goal = $analytics->management_goals->get('123456', 'UA-123456-1',
   '756321', '3');
} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}


Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Goal Dev Guide for details.


# This request gets an existing goal.
try:
 goal = analytics.management().goals().get(
   accountId='12345',
   webPropertyId='UA-12345-1',
   profileId='523',
   goalId='1974').execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print ('There was an error in constructing your query : %s' % error)

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason()))

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Goals Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request gets an existing goal.
 */
function getGoal() {
 var request = gapi.client.analytics.management.goals.get({
  'accountId': '123456',
  'webPropertyId': 'UA-123456-1',
  'profileId': '7654321',
  'goalId': '5'
 });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız Gezgin'i deneyin.