Filters

Filtreler koleksiyonu, her biri Görünüme (profile) uygulanabilecek bir filtreyi açıklayan bir filtre kaynakları kümesidir.

Bu kaynağa ilişkin yöntemlerin listesi için bu sayfanın sonuna bakın.

Kaynak temsilleri

Analytics hesap filtresi için JSON şablonu.

{
 "id": string,
 "kind": "analytics#filter",
 "selfLink": string,
 "accountId": string,
 "name": string,
 "type": string,
 "created": datetime,
 "updated": datetime,
 "parentLink": {
  "type": "analytics#account",
  "href": string
 },
 "includeDetails": {
  "kind": "analytics#filterExpression",
  "field": string,
  "matchType": string,
  "expressionValue": string,
  "caseSensitive": boolean,
  "fieldIndex": integer
 },
 "excludeDetails": {
  "kind": "analytics#filterExpression",
  "field": string,
  "matchType": string,
  "expressionValue": string,
  "caseSensitive": boolean,
  "fieldIndex": integer
 },
 "lowercaseDetails": {
  "field": string,
  "fieldIndex": integer
 },
 "uppercaseDetails": {
  "field": string,
  "fieldIndex": integer
 },
 "searchAndReplaceDetails": {
  "field": string,
  "fieldIndex": integer,
  "searchString": string,
  "replaceString": string,
  "caseSensitive": boolean
 },
 "advancedDetails": {
  "fieldA": string,
  "fieldAIndex": integer,
  "extractA": string,
  "fieldB": string,
  "fieldBIndex": integer,
  "extractB": string,
  "outputToField": string,
  "outputToFieldIndex": integer,
  "outputConstructor": string,
  "fieldARequired": boolean,
  "fieldBRequired": boolean,
  "overrideOutputField": boolean,
  "caseSensitive": boolean
 }
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
accountId string Bu filtrenin ait olduğu hesabın kimliği.
advancedDetails object GELİŞMİŞ türü filtrenin ayrıntıları.
advancedDetails.caseSensitive boolean Filtre ifadelerinin büyük/küçük harfe duyarlı olup olmadığını belirtir. yazılabilir
advancedDetails.extractA string A alanından ayıklanacak ifade. yazılabilir
advancedDetails.extractB string B alanından ayıklanacak ifade. yazılabilir
advancedDetails.fieldA string A Alanı. yazılabilir
advancedDetails.fieldAIndex integer Özel boyutun dizini. Alan bir CUSTOM_DIMENSION ise gereklidir. yazılabilir
advancedDetails.fieldARequired boolean A alanının eşleşmesi gerekip gerekmediğini belirtir. yazılabilir
advancedDetails.fieldB string B Alanı. yazılabilir
advancedDetails.fieldBIndex integer Özel boyutun dizini. Alan bir CUSTOM_DIMENSION ise gereklidir. yazılabilir
advancedDetails.fieldBRequired boolean B alanının eşleşmesi gerekip gerekmediğini belirtir. yazılabilir
advancedDetails.outputConstructor string Çıkış değerini oluşturmak için kullanılan ifade. yazılabilir
advancedDetails.outputToField string Çıkış alanı. yazılabilir
advancedDetails.outputToFieldIndex integer Özel boyutun dizini. Alan bir CUSTOM_DIMENSION ise gereklidir. yazılabilir
advancedDetails.overrideOutputField boolean Çıkış alanının mevcut değerinin (varsa) çıkış ifadesi tarafından geçersiz kılınıp geçersiz kılınmadığını belirtir. yazılabilir
created datetime Bu filtrenin oluşturulduğu zaman.
excludeDetails nested object HARİÇ TUT türündeki filtrenin ayrıntıları.
excludeDetails.caseSensitive boolean Filtrenin büyük/küçük harfe duyarlı olup olmadığını belirler. yazılabilir
excludeDetails.expressionValue string Filtre ifadesi değeri yazılabilir
excludeDetails.field string Filtrelenecek alan. Olası değerler:
 • İçerik ve Trafik
  • PAGE_REQUEST_URI,
  • PAGE_HOSTNAME,
  • PAGE_TITLE
  • YÖNLENDİRME,
  • COST_DATA_URI (Kampanya hedef URL'si),
  • HIT_TYPE,
  • INTERNAL_SEARCH_TERM,
  • INTERNAL_SEARCH_TYPE,
  • SOURCE_PROPERTY_TRACKING_ID,
 • Kampanya veya Reklam Grubu
  • CAMPAIGN_SOURCE,
  • CAMPAIGN_MEDIUM,
  • CAMPAIGN_NAME,
  • CAMPAIGN_AD_GROUP,
  • CAMPAIGN_TERM
  • CAMPAIGN_CONTENT
  • CAMPAIGN_CODE
  • CAMPAIGN_REFERRAL_PATH,
 • E-Ticaret
  • TRANSACTION_COUNTRY,
  • TRANSACTION_REGION,
  • TRANSACTION_ŞE.,
  • TRANSACTION_AFFILIATION (Mağaza veya sipariş konumu),
  • ITEM_NAME,
  • ÖĞE_KODU,
  • ITEM_VARIATION,
  • TRANSACTION_ID,
  • TRANSACTION_CURRENCY_CODE,
  • PRODUCT_ACTION_TYPE
 • Kitle/Kullanıcılar
  • TARAYICI,
  • BROWSER_VERSION,
  • BROWSER_SIZE,
  • PLATFORM,
  • PLATFORM_VERSION,
  • DİL,
  • SCREEN_RESOLUTION,
  • SCREEN_COLORS,
  • JAVA_ENABLED (Boole Alanı),
  • FLASH_VERSION,
  • GEO_SPEED (Bağlantı hızı),
  • VISITOR_TYPE,
  • GEO_ORGANIZATION (İSS kuruluşu),
  • GEO_DOMAIN,
  • GEO_IP_ADDRESS,
  • GEO_IP_VERSION,
 • Konum
  • GEO_COUNTRY,
  • GEO_REGION,
  • GEO_CITY,
 • Etkinlik
  • EVENT_CATEGORY,
  • EVENT_ACTION,
  • EVENT_LABEL,
 • Diğer
  • ÖZEL_ALAN_1
  • ÖZEL_ALAN_2
  • USER_DEFINED_VALUE,
  • uygulaması
  • APP_ID,
  • APP_INSTALLER_ID,
  • APP_NAME,
  • APP_VERSION,
  • SCREEN
  • IS_APP (Boole Alanı),
  • IS_FATAL_EXCEPTION (Boole Alanı),
  • EXCEPTION_DESCRIPTION,
 • Mobil cihaz
  • IS_MOBILE (Boole Alanı, Kullanımdan kaldırıldı. DEVICE_CATEGORY=mobile kullanın),
  • IS_TABLET (Boole Alanı, Kullanımdan Kaldırıldı. DEVICE_CATEGORY=tablet kullan),
  • DEVICE_CATEGORY
  • MOBILE_HAS_QWERTY_KEYBOARD (Boole Alanı),
  • MOBILE_HAS_NFC_SUPPORT (Boole Alanı),
  • MOBILE_HAS_CELLULAR_RADIO (Boole Alanı),
  • MOBILE_HAS_WIFI_SUPPORT (Boole Alanı),
  • MOBILE_BRAND_NAME,
  • MOBILE_MODEL_NAME
  • MOBILE_MARKETING_NAME,
  • MOBILE_POINTING_METHOD,
 • Sosyal
  • SOCIAL_NETWORK,
  • SOCIAL_ACTION,
  • SOCIAL_ACTION_TARGET,
yazılabilir
excludeDetails.fieldIndex integer Özel boyutun dizini. Yalnızca alanın bir CUSTOM_DIMENSION olması durumunda ayarlayın. yazılabilir
excludeDetails.kind string Filtre ifadesi için tür değeri
excludeDetails.matchType string Bu filtrenin eşleme türü. Olası değerler BEGINS_WITH, EQUAL, ENDS_WITH, CONTAINS veya MATCHES'dir. GEO_DOMAIN, GEO_IP_ADDRESS, PAGE_REQUEST_URI veya PAGE_HOSTNAME filtreleri herhangi bir eşleme türünü kullanabilir. Diğer tüm filtreler MATCHES kullanmalıdır. yazılabilir
id string Filtre kimliği.
includeDetails nested object DAHİL ET türündeki filtrenin ayrıntıları.
includeDetails.caseSensitive boolean Filtrenin büyük/küçük harfe duyarlı olup olmadığını belirler. yazılabilir
includeDetails.expressionValue string Filtre ifadesi değeri yazılabilir
includeDetails.field string Filtrelenecek alan. Olası değerler:
 • İçerik ve Trafik
  • PAGE_REQUEST_URI,
  • PAGE_HOSTNAME,
  • PAGE_TITLE
  • YÖNLENDİRME,
  • COST_DATA_URI (Kampanya hedef URL'si),
  • HIT_TYPE,
  • INTERNAL_SEARCH_TERM,
  • INTERNAL_SEARCH_TYPE,
  • SOURCE_PROPERTY_TRACKING_ID,
 • Kampanya veya Reklam Grubu
  • CAMPAIGN_SOURCE,
  • CAMPAIGN_MEDIUM,
  • CAMPAIGN_NAME,
  • CAMPAIGN_AD_GROUP,
  • CAMPAIGN_TERM
  • CAMPAIGN_CONTENT
  • CAMPAIGN_CODE
  • CAMPAIGN_REFERRAL_PATH,
 • E-Ticaret
  • TRANSACTION_COUNTRY,
  • TRANSACTION_REGION,
  • TRANSACTION_ŞE.,
  • TRANSACTION_AFFILIATION (Mağaza veya sipariş konumu),
  • ITEM_NAME,
  • ÖĞE_KODU,
  • ITEM_VARIATION,
  • TRANSACTION_ID,
  • TRANSACTION_CURRENCY_CODE,
  • PRODUCT_ACTION_TYPE
 • Kitle/Kullanıcılar
  • TARAYICI,
  • BROWSER_VERSION,
  • BROWSER_SIZE,
  • PLATFORM,
  • PLATFORM_VERSION,
  • DİL,
  • SCREEN_RESOLUTION,
  • SCREEN_COLORS,
  • JAVA_ENABLED (Boole Alanı),
  • FLASH_VERSION,
  • GEO_SPEED (Bağlantı hızı),
  • VISITOR_TYPE,
  • GEO_ORGANIZATION (İSS kuruluşu),
  • GEO_DOMAIN,
  • GEO_IP_ADDRESS,
  • GEO_IP_VERSION,
 • Konum
  • GEO_COUNTRY,
  • GEO_REGION,
  • GEO_CITY,
 • Etkinlik
  • EVENT_CATEGORY,
  • EVENT_ACTION,
  • EVENT_LABEL,
 • Diğer
  • ÖZEL_ALAN_1
  • ÖZEL_ALAN_2
  • USER_DEFINED_VALUE,
  • uygulaması
  • APP_ID,
  • APP_INSTALLER_ID,
  • APP_NAME,
  • APP_VERSION,
  • SCREEN
  • IS_APP (Boole Alanı),
  • IS_FATAL_EXCEPTION (Boole Alanı),
  • EXCEPTION_DESCRIPTION,
 • Mobil cihaz
  • IS_MOBILE (Boole Alanı, Kullanımdan kaldırıldı. DEVICE_CATEGORY=mobile kullanın),
  • IS_TABLET (Boole Alanı, Kullanımdan Kaldırıldı. DEVICE_CATEGORY=tablet kullan),
  • DEVICE_CATEGORY
  • MOBILE_HAS_QWERTY_KEYBOARD (Boole Alanı),
  • MOBILE_HAS_NFC_SUPPORT (Boole Alanı),
  • MOBILE_HAS_CELLULAR_RADIO (Boole Alanı),
  • MOBILE_HAS_WIFI_SUPPORT (Boole Alanı),
  • MOBILE_BRAND_NAME,
  • MOBILE_MODEL_NAME
  • MOBILE_MARKETING_NAME,
  • MOBILE_POINTING_METHOD,
 • Sosyal
  • SOCIAL_NETWORK,
  • SOCIAL_ACTION,
  • SOCIAL_ACTION_TARGET,
yazılabilir
includeDetails.fieldIndex integer Özel boyutun dizini. Yalnızca alanın bir CUSTOM_DIMENSION olması durumunda ayarlayın. yazılabilir
includeDetails.kind string Filtre ifadesi için tür değeri
includeDetails.matchType string Bu filtrenin eşleme türü. Olası değerler BEGINS_WITH, EQUAL, ENDS_WITH, CONTAINS veya MATCHES'dir. GEO_DOMAIN, GEO_IP_ADDRESS, PAGE_REQUEST_URI veya PAGE_HOSTNAME filtreleri herhangi bir eşleme türünü kullanabilir. Diğer tüm filtreler MATCHES kullanmalıdır. yazılabilir
kind string Analytics filtresinin kaynak türü.
lowercaseDetails object LOWER türü filtreyle ilgili ayrıntılar.
lowercaseDetails.field string Filtrede kullanılacak alan. yazılabilir
lowercaseDetails.fieldIndex integer Özel boyutun dizini. Alan bir CUSTOM_DIMENSION ise gereklidir. yazılabilir
name string Bu filtrenin adı. yazılabilir
parentLink.href string Bu filtrenin ait olduğu hesabın bağlantısı.
parentLink.type string Değer "analytics#account" şeklindedir.
searchAndReplaceDetails object SEARCH_AND_REPLACE türündeki filtrenin ayrıntıları.
searchAndReplaceDetails.caseSensitive boolean Filtrenin büyük/küçük harfe duyarlı olup olmadığını belirler. yazılabilir
searchAndReplaceDetails.field string Filtrede kullanılacak alan. yazılabilir
searchAndReplaceDetails.fieldIndex integer Özel boyutun dizini. Alan bir CUSTOM_DIMENSION ise gereklidir. yazılabilir
searchAndReplaceDetails.replaceString string Arama teriminin yerine kullanılacak terim. yazılabilir
searchAndReplaceDetails.searchString string Aranacak terim. yazılabilir
type string Bu filtrenin türü. Olası değerler şunlardır: INCLUDE, EXCLUDE, LOWERCASE, UPPERCASE, SEARCH_AND_REPLACE ve ADVANCED. yazılabilir
updated datetime Bu filtrenin en son değiştirildiği zaman.
uppercaseDetails object UPPER türü filtrenin ayrıntıları.
uppercaseDetails.field string Filtrede kullanılacak alan. yazılabilir
uppercaseDetails.fieldIndex integer Özel boyutun dizini. Alan bir CUSTOM_DIMENSION ise gereklidir. yazılabilir

Yöntemler

sil
Filtreyi silin.
al
Kullanıcının erişebildiği filtreleri döndürür.
ekle
Yeni filtre oluşturun.
list
Bir hesaba ait tüm filtreleri listeler
yama
Mevcut bir filtreyi günceller. Bu yöntem yama semantiğini destekler.
güncelle
Mevcut bir filtreyi günceller.