Filters: insert

Yetkilendirme gerektirir

Yeni filtre oluşturun. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/filters

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Filtre oluşturulacak hesap kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektirir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

İstek içeriği

İstek gövdesinde, aşağıdaki özelliklere sahip bir management.filter kaynağı sağlayın:

Mülk adı Değer Açıklama Notlar
Zorunlu mülkler
name string Bu filtrenin adı. yazılabilir
type string Bu filtrenin türü. Olası değerler: include, EXCLUDE, LOWERCASE, UPPERCASE, SEARCH_AND_REPLACE ve ADVANCED. yazılabilir
İsteğe Bağlı Özellikler
advancedDetails.caseSensitive boolean Filtre ifadelerinin büyük/küçük harfe duyarlı olup olmadığını belirtir. yazılabilir
advancedDetails.extractA string A alanından ayıklanacak ifade. yazılabilir
advancedDetails.extractB string B alanından çıkarılacak ifade. yazılabilir
advancedDetails.fieldA string A Alanı. yazılabilir
advancedDetails.fieldAIndex integer Özel boyutun dizini. Alan bir CUSTOM_DIMENSION ise gereklidir. yazılabilir
advancedDetails.fieldARequired boolean A alanının eşleşmesi gerekip gerekmediğini belirtir. yazılabilir
advancedDetails.fieldB string B Alanı. yazılabilir
advancedDetails.fieldBIndex integer Özel boyutun dizini. Alan bir CUSTOM_DIMENSION ise gereklidir. yazılabilir
advancedDetails.fieldBRequired boolean B alanının eşleşmesi gerekip gerekmediğini belirtir. yazılabilir
advancedDetails.outputConstructor string Çıkış değerini oluşturmak için kullanılan ifade. yazılabilir
advancedDetails.outputToField string Çıkış alanı. yazılabilir
advancedDetails.outputToFieldIndex integer Özel boyutun dizini. Alan bir CUSTOM_DIMENSION ise gereklidir. yazılabilir
advancedDetails.overrideOutputField boolean Çıkış alanının mevcut değerinin (varsa) çıkış ifadesi tarafından geçersiz kılınıp kılınmayacağını belirtir. yazılabilir
excludeDetails.caseSensitive boolean Filtrenin büyük/küçük harfe duyarlı olup olmadığını belirler. yazılabilir
excludeDetails.expressionValue string Filtre ifadesi değeri yazılabilir
excludeDetails.field string Filtrelenecek alan. Olası değerler:
 • İçerik ve Trafik
  • PAGE_REQUEST_URI,
  • PAGE_HOSTNAME,
  • PAGE_TITLE,
  • YÖNLENDİRME,
  • COST_DATA_URI (Kampanya hedef URL'si),
  • HIT_TYPE,
  • INTERNAL_SEARCH_TERM,
  • INTERNAL_SEARCH_TYPE,
  • SOURCE_PROPERTY_TRACKING_ID,
 • Kampanya veya Reklam Grubu
  • CAMPAIGN_SOURCE,
  • CAMPAIGN_ORTA
  • CAMPAIGN_NAME,
  • CAMPAIGN_AD_GROUP,
  • CAMPAIGN_TERM,
  • CAMPAIGN_CONTENT
  • CAMPAIGN_CODE,
  • CAMPAIGN_REFERRAL_PATH,
 • E-Ticaret
  • TRANSACTION_COUNTRY,
  • TRANSACTION_REGION,
  • TRANSACTION_ŞEY,
  • TRANSACTION_AFFILIATION (Mağaza veya sipariş konumu),
  • ITEM_NAME,
  • ÖĞE_KODU,
  • ITEM_VARIATION,
  • TRANSACTION_ID
  • TRANSACTION_CURRENCY_CODE,
  • PRODUCT_ACTION_TYPE,
 • Kitle/Kullanıcılar
  • TARAYICI,
  • BROWSER_VERSION,
  • BROWSER_SIZE,
  • PLATFORM,
  • PLATFORM_VERSION,
  • DİL,
  • SCREEN_RESOLUTION,
  • SCREEN_COLORS,
  • JAVA_ENABLED (Boole Alanı),
  • FLASH_VERSION,
  • GEO_SPEED (Bağlantı hızı),
  • VISITOR_TYPE,
  • GEO_Organization (İSS kuruluşu),
  • GEO_DOMAIN,
  • GEO_IP_ADDRESS,
  • GEO_IP_VERSION,
 • Konum
  • GEO_COUNTRY,
  • GEO_BÖLGE,
  • GEO_ŞEHİR,
 • Etkinlik
  • EVENT_CATEGORY,
  • EVENT_ACTION,
  • EVENT_LABEL,
 • Diğer
  • ÖZEL_ALAN_1
  • ÖZEL_ALAN_2,
  • USER_DEFINED_VALUE,
  • uygulaması
  • APP_ID,
  • APP_INSTALLER_ID,
  • APP_NAME,
  • APP_VERSION,
  • EKRAN,
  • IS_APP (Boole Alanı),
  • IS_FATAL_EXCEPTION (Boole Alanı),
  • EXCEPTION_DESCRIPTION,
 • Mobil cihaz
  • IS_MOBILE (Boole Alanı, Kullanımdan kaldırıldı. DEVICE_CATEGORY=mobile adresini kullanın),
  • IS_TABLET (Boole Alanı, Kullanımdan kaldırıldı. DEVICE_CATEGORY=tableti kullanın),
  • DEVICE_CATEGORY,
  • MOBILE_HAS_QWERTY_KEYBOARD (Boole Alanı),
  • MOBILE_HAS_NFC_SUPPORT (Boole Alanı),
  • MOBILE_HAS_CELLULAR_RADIO (Boole Alanı),
  • MOBILE_HAS_WIFI_SUPPORT (Boole Alanı),
  • MOBILE_BRAND_NAME,
  • MOBILE_MODEL_NAME,
  • MOBILE_MARKETING_NAME,
  • MOBILE_POINTING_METHOD,
 • Sosyal
  • SOSYAL_AĞ,
  • SOCIAL_ACTION,
  • SOCIAL_ACTION_TARGET,
yazılabilir
excludeDetails.fieldIndex integer Özel boyutun dizini. Yalnızca alan CUSTOM_DIMENSION ise ayarlayın. yazılabilir
excludeDetails.matchType string Bu filtrenin eşleme türü. Olası değerler: BEGINS_WITH, EQUAL, ENDS_WITH, CONTAINS veya MATCHES. GEO_DOMAIN, GEO_IP_ADDRESS, PAGE_REQUEST_URI veya PAGE_HOSTNAME filtreleri herhangi bir eşleme türünü kullanabilir. Diğer tüm filtreler MATCHES kullanmalıdır. yazılabilir
includeDetails.caseSensitive boolean Filtrenin büyük/küçük harfe duyarlı olup olmadığını belirler. yazılabilir
includeDetails.expressionValue string Filtre ifadesi değeri yazılabilir
includeDetails.field string Filtrelenecek alan. Olası değerler:
 • İçerik ve Trafik
  • PAGE_REQUEST_URI,
  • PAGE_HOSTNAME,
  • PAGE_TITLE,
  • YÖNLENDİRME,
  • COST_DATA_URI (Kampanya hedef URL'si),
  • HIT_TYPE,
  • INTERNAL_SEARCH_TERM,
  • INTERNAL_SEARCH_TYPE,
  • SOURCE_PROPERTY_TRACKING_ID,
 • Kampanya veya Reklam Grubu
  • CAMPAIGN_SOURCE,
  • CAMPAIGN_ORTA
  • CAMPAIGN_NAME,
  • CAMPAIGN_AD_GROUP,
  • CAMPAIGN_TERM,
  • CAMPAIGN_CONTENT
  • CAMPAIGN_CODE,
  • CAMPAIGN_REFERRAL_PATH,
 • E-Ticaret
  • TRANSACTION_COUNTRY,
  • TRANSACTION_REGION,
  • TRANSACTION_ŞEY,
  • TRANSACTION_AFFILIATION (Mağaza veya sipariş konumu),
  • ITEM_NAME,
  • ÖĞE_KODU,
  • ITEM_VARIATION,
  • TRANSACTION_ID
  • TRANSACTION_CURRENCY_CODE,
  • PRODUCT_ACTION_TYPE,
 • Kitle/Kullanıcılar
  • TARAYICI,
  • BROWSER_VERSION,
  • BROWSER_SIZE,
  • PLATFORM,
  • PLATFORM_VERSION,
  • DİL,
  • SCREEN_RESOLUTION,
  • SCREEN_COLORS,
  • JAVA_ENABLED (Boole Alanı),
  • FLASH_VERSION,
  • GEO_SPEED (Bağlantı hızı),
  • VISITOR_TYPE,
  • GEO_Organization (İSS kuruluşu),
  • GEO_DOMAIN,
  • GEO_IP_ADDRESS,
  • GEO_IP_VERSION,
 • Konum
  • GEO_COUNTRY,
  • GEO_BÖLGE,
  • GEO_ŞEHİR,
 • Etkinlik
  • EVENT_CATEGORY,
  • EVENT_ACTION,
  • EVENT_LABEL,
 • Diğer
  • ÖZEL_ALAN_1
  • ÖZEL_ALAN_2,
  • USER_DEFINED_VALUE,
  • uygulaması
  • APP_ID,
  • APP_INSTALLER_ID,
  • APP_NAME,
  • APP_VERSION,
  • EKRAN,
  • IS_APP (Boole Alanı),
  • IS_FATAL_EXCEPTION (Boole Alanı),
  • EXCEPTION_DESCRIPTION,
 • Mobil cihaz
  • IS_MOBILE (Boole Alanı, Kullanımdan kaldırıldı. DEVICE_CATEGORY=mobile adresini kullanın),
  • IS_TABLET (Boole Alanı, Kullanımdan kaldırıldı. DEVICE_CATEGORY=tableti kullanın),
  • DEVICE_CATEGORY,
  • MOBILE_HAS_QWERTY_KEYBOARD (Boole Alanı),
  • MOBILE_HAS_NFC_SUPPORT (Boole Alanı),
  • MOBILE_HAS_CELLULAR_RADIO (Boole Alanı),
  • MOBILE_HAS_WIFI_SUPPORT (Boole Alanı),
  • MOBILE_BRAND_NAME,
  • MOBILE_MODEL_NAME,
  • MOBILE_MARKETING_NAME,
  • MOBILE_POINTING_METHOD,
 • Sosyal
  • SOSYAL_AĞ,
  • SOCIAL_ACTION,
  • SOCIAL_ACTION_TARGET,
yazılabilir
includeDetails.fieldIndex integer Özel boyutun dizini. Yalnızca alan CUSTOM_DIMENSION ise ayarlayın. yazılabilir
includeDetails.matchType string Bu filtrenin eşleme türü. Olası değerler: BEGINS_WITH, EQUAL, ENDS_WITH, CONTAINS veya MATCHES. GEO_DOMAIN, GEO_IP_ADDRESS, PAGE_REQUEST_URI veya PAGE_HOSTNAME filtreleri herhangi bir eşleme türünü kullanabilir. Diğer tüm filtreler MATCHES kullanmalıdır. yazılabilir
lowercaseDetails.field string Filtrede kullanılacak alan. yazılabilir
lowercaseDetails.fieldIndex integer Özel boyutun dizini. Alan bir CUSTOM_DIMENSION ise gereklidir. yazılabilir
searchAndReplaceDetails.caseSensitive boolean Filtrenin büyük/küçük harfe duyarlı olup olmadığını belirler. yazılabilir
searchAndReplaceDetails.field string Filtrede kullanılacak alan. yazılabilir
searchAndReplaceDetails.fieldIndex integer Özel boyutun dizini. Alan bir CUSTOM_DIMENSION ise gereklidir. yazılabilir
searchAndReplaceDetails.replaceString string Arama teriminin yerini alacak terim. yazılabilir
searchAndReplaceDetails.searchString string Aranacak terim. yazılabilir
uppercaseDetails.field string Filtrede kullanılacak alan. yazılabilir
uppercaseDetails.fieldIndex integer Özel boyutun dizini. Alan bir CUSTOM_DIMENSION ise gereklidir. yazılabilir

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir management.filter kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Filters Developer Guide for details.
 */

/*
 * This example creates a new filter.
 */

// Construct the filter Expression object.
AnalyticsManagementFiltersFilterExpression details = new
  AnalyticsManagementFiltersFilterExpression();
details.setField("GEO_DOMAIN");
details.setMatchType("EQUAL");
details.setExpressionValue("example.com");
details.setCaseSensitive(false);

// Construct the body of the request.
Filter body = new Filter();
body.setName("My Domain Filter");
body.setType("EXCLUDE");
body.setExcludeDetails(details);

try {
 analytics.management().filters().insert("123456", body).execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Filters Developer Guide for details.
 */

/**
 * This request creates a new filter.
 */
try {

 // Construct the filter expression object.
 $details = new Google_Service_Analytics_FilterExpression();
 $details->setField("GEO_DOMAIN");
 $details->setMatchType("EQUAL");
 $details->setExpressionValue("example.com");
 $details->setCaseSensitive(false);

 // Construct the filter and set the details.
 $filter = new Google_Service_Analytics_Filter();
 $filter->setName("My Domain Filter");
 $filter->setType("EXCLUDE");
 $filter->setExcludeDetails($details);
 $analytics->management_filters->insert('123456', $filter);
} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}

Python

Python istemci kitaplığı'nı kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Filters Developer Guide for details.

# This request creates a new filter.
try:
 analytics.management().filters().insert(
   accountId='123456',
   body={
     'name': 'My Domain Filter',
     'type': 'EXCLUDE',
     'excludeDetails': {
       'field': 'GEO_DOMAIN',
       'matchType': 'EQUAL',
       'expressionValue': 'example.com',
       'caseSensitive': False
       }
   }
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Filters Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request creates a new filter.
 */
function insertFilter() {
 var request = gapi.client.analytics.management.filters.insert(
  {
   'accountId': '123456',
   'resource': {
    'name': 'My Domain Filter',
    'type': 'EXCLUDE',
    'excludeDetails': {
     'field': 'GEO_DOMAIN',
     'matchType': 'EQUAL',
     'expressionValue': 'example.com',
     'caseSensitive': false
    }
   }
  });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}

Deneyin.

Aşağıdaki API Gezgini'ni kullanarak canlı verilerde bu yöntemi çağırın ve yanıtı görün. Alternatif olarak, bağımsız Gezgin'i deneyin.