Custom Metrics: patch

Yetkilendirme gerektirir

Mevcut bir özel metriği günceller. Bu yöntem yama semantiğini destekler. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

İstek

HTTP isteği

PATCH https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/customMetrics/customMetricId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Güncellenecek özel metriğin hesap kimliği.
customMetricId string Güncellenecek özel metriğin özel metrik kimliği.
webPropertyId string Güncellenecek özel metriğin web mülkü kimliği.
İsteğe bağlı sorgu parametreleri

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerekiyor (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

İstek içeriği

İstek gövdesinde, yama semantiği kurallarına göre bir management.customMetric kaynağının ilgili bölümlerini sağlayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir management.customMetric kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 */

/*
 * This request patches an existing custom metric.
 */

// Construct the body of the request and set its properties.
CustomMetric body = new CustomMetric();
body.setName("Level Completions");
body.setScope("HIT");
body.setType("INTEGER");
body.setActive(true);

try {
 analytics.management().customMetrics()
   .patch("123456", "UA-123456-1", "ga:metric2", body).execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.

# This request patches an existing custom metric.
try:
 analytics.management().customMetrics().patch(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   customMetricId='ga:metric2',
   body={
     'name': 'Level Completions',
     'scope': 'HIT',
     'type': 'INTEGER',
     'active': True
   }
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız Gezgin'i deneyin.