Custom Dimensions: list

Yetkilendirme gerektirir

Kullanıcının erişebildiği özel boyutları listeler. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/customDimensions

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Alınacak özel boyutların hesap kimliği.
webPropertyId string Alınacak özel boyutların web mülkü kimliği.
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
max-results integer Bu yanıta dahil edilecek maksimum özel boyut sayısı.
start-index integer Alınacak ilk varlığın dizini. Bu parametreyi, max-results parametresiyle birlikte sayfalara ayırma mekanizması olarak kullanın.

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gereklidir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
https://www.googleapis.com/auth/analytics

İstek içeriği

Bu yöntemle istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
 "kind": "analytics#customDimensions",
 "username": string,
 "totalResults": integer,
 "startIndex": integer,
 "itemsPerPage": integer,
 "previousLink": string,
 "nextLink": string,
 "items": [
  management.customDimensions Resource
 ]
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
kind string Koleksiyon türü.
username string Kimliği doğrulanan kullanıcının e-posta kimliği
totalResults integer Yanıttaki sonuçların sayısına bakılmaksızın, sorgu için toplam sonuç sayısı.
startIndex integer Varsayılan olarak 1 olan veya başlangıç dizini sorgu parametresi tarafından belirtilen başlangıç dizini.
itemsPerPage integer Döndürülen gerçek kaynak sayısından bağımsız olarak yanıtın içerebileceği maksimum kaynak sayısı. Değeri 1 ile 1000 arasında değişir veya varsayılan olarak 1.000 değerini alır veya max-results sorgu parametresi tarafından başka bir şekilde belirtilir.
items[] list Özel boyut koleksiyonu.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 */

/**
 * This request lists all custom dimensions for the authorized user.
 */
try {
 CustomDimensions dimensions = analytics.management.customDimensions
   .list("12345", "UA-12345-1").execute();

} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}


/**
 * The results of the list method are stored in the dimensions object.
 * The following code shows how to iterate through them.
 */
for (CustomDimension dimension : dimensions.getItems()) {
 System.out.println("Dimension Kind: " + dimension.getKind());
 System.out.println("Dimension Id: " + dimension.getId());
 System.out.println("Account ID: " + dimension.getAccountId());
 System.out.println("Property ID: " + dimension.getWebPropertyId());
 System.out.println("Dimension Name: " + dimension.getName());
 System.out.println("Dimension Index: " + dimension.getIndex());
 System.out.println("Dimension Scope: " + dimension.getScope());
 System.out.println("Dimension Active: " + dimension.getActive());
 System.out.println("Dimension Created: " + dimension.getCreated());
 System.out.println("Dimension Updated: " + dimension.getUpdated());
}

Python

Python istemci kitaplığı'nı kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.

# This request lists all custom dimensions for the authorized user.
try:
 dimensions = analytics.management().customDimensions().list(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))


# The results of the list method are stored in the dimensions object.
# The following code shows how to iterate through them.
for dimension in dimensions.get('items', []):
 print 'Dimension Kind = %s' % dimension.get('kind')
 print 'Dimension Id = %s' % dimension.get('id')
 print 'Account ID = %s' % dimension.get('accountId')
 print 'Property ID = %s' % dimension.get('webPropertyId')
 print 'Dimension Name = %s' % dimension.get('name')
 print 'Dimension Index = %s' % dimension.get('index')
 print 'Dimension Scope = %s' % dimension.get('scope')
 print 'Dimension Active = %s' % dimension.get('active')
 print 'Dimension Created = %s' % dimension.get('created')
 print 'Dimension Updated = %s' % dimension.get('updated')

Deneyin.

Aşağıdaki API Gezgini'ni kullanarak canlı verilerde bu yöntemi çağırın ve yanıtı görün. Alternatif olarak, bağımsız Gezgin'i deneyin.