Veri Yönetimi

Google Analytics API'si; filtreler, segmentler, hedefler, denemeler ve özel boyutlar ile metrikler gibi verilerle ilgili çeşitli nesnelere programatik erişim sağlar.

Giriş

Tüm veri yönetimi varlıklarına benzer şekilde erişilir. Aralarındaki temel farklar, varlıkların Google Analytics hiyerarşisinde ait oldukları yer olmasıdır.

Filtreler hesap düzeyinde mevcuttur ancak verileriniz yalnızca bir profil filtresi bağlantısı oluşturduğunuzda verilerinizi etkiler. Bir hesapta çok sayıda filtre olabilir ve daha sonra bunları çeşitli düzeylere seçerek uygulayabilirsiniz. İki uç nokta da REST fiillerinin (delete, get, insert, list, patch ve update) bütününü kabul eder. Ek kaynaklar için bkz.:

Segmentler

Segmentler üst düzey varlıklardır, kullanıcıya aittir ve yalnızca Google Analytics web arayüzünde oluşturulabilir. Ancak Management API'si, yetkili kullanıcıları segmentlere ayırmanıza olanak tanır. SegmentsId özelliği, Core Reporting API'deki 'segment' parametresiyle birlikte kullanılabildiğinden bu yöntemi Temel Raporlama API'si ile uygulama oluşturuyorsanız yararlıdır. Ek kaynaklar için bkz.:

Gol

Hedefler, görünüm (profil) düzeyinde bulunur. API ile oluşturulup güncellenebilir ancak silinemezler ancak etkin özelliği False olarak ayarlayarak etkin değil olarak işaretlenebilirler. API aracılığıyla en fazla 20 hedef de oluşturabilirsiniz. Ayrıntılar için sınırlar ve kotalar sayfasını inceleyin. Ek kaynaklar için bkz.:

Özel boyutlar ve metrikler

Özel boyutlar ve metrikler, API aracılığıyla oluşturulabilir ve güncellenebilir. Bu, çok sayıda mülk ayarlanırken genellikle yararlı olur. Mevcut bir özel boyut veya metriğin adını ya da kapsamını değiştirdiğinizde verileriniz etkilenebilir ve bu durum beklenmedik tutarsızlıklara yol açabilir. Daha fazla bilgi için Özel Boyutlar ve Metrikler yardım merkezi makalesinin Uygulamada Dikkat Edilmesi Gerekenler bölümüne bakın. Ek kaynaklar için bkz.:

Sonraki adımlar

Hesapları, kullanıcıları ve veri kaynağını yönetmeyi anladığınıza göre Google Analytics'teki daha gelişmiş yapılandırmalardan bazılarını kullanmaya geçebiliriz. Sonraki bölümlerde Google Ads Bağlantısı, Verileri İçe Aktarma ve Örneklenmemiş Raporlama (Analytics 360) konularını ele alacağız.