Method: properties.androidAppDataStreams.get

Wyszukiwanie pojedynczego strumienia AndroidAppDataStream

Żądanie HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/androidAppDataStreams/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

To pole jest wymagane. Nazwa strumienia danych z aplikacji na Androida do przeszukania. Format: properties/{property_id}/androidAppDataStreams/{stream_id} Przykład: „properties/123/androidAppDataStreams/456”

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu AndroidAppDataStream.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit