Method: properties.androidAppDataStreams.get

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Wyszukiwanie pojedynczego strumienia AndroidAppDataStream

Żądanie HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/androidAppDataStreams/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagany. Nazwa strumienia danych z aplikacji na Androida do wyszukania. Format: property/{property_id}/androidAppDataStreams/{stream_id}, np.: "property/123/androidAppDataStreams/456"

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu AndroidAppDataStream.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z następujących zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit