Wtyczka Google Analytics do Unity v3 (starsza wersja)

Wtyczka Google Analytics do Unity pozwala deweloperom gier w łatwy sposób wdrażać Google Analytics w grach w Unity na wszystkich platformach bez konieczności pisania osobnej implementacji.

Pierwsze kroki

Przeczytaj przewodnik dla programistów, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować projekt Unity, aby wysyłał dane do Google Analytics.

Następnie przeczytaj dokumentację interfejsu API, aby dowiedzieć się, jakie typy danych możesz wysyłać.

Poza tym wszystkie aplikacje korzystające z wtyczki Google Analytics do Unity muszą być zgodne z zasadami dotyczącymi pakietu SDK.