อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Tag Manager

คู่มือนี้อธิบายวิธีใช้ฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพของ Universal Analytics โดยใช้ Google Tag Manager บนเว็บไซต์

ภาพรวม

อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพของ Google Analytics ช่วยให้คุณส่งข้อมูลการแสดงผลผลิตภัณฑ์ โปรโมชัน และการขายไปกับการดูหน้าเว็บและเหตุการณ์ของ Google Analytics ได้ ใช้การดูหน้าเว็บเพื่อติดตามการแสดงผลผลิตภัณฑ์และการซื้อผลิตภัณฑ์ รวมถึงใช้เหตุการณ์เพื่อติดตามขั้นตอนการเช็คเอาต์และการคลิกผลิตภัณฑ์

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

เราขอแนะนำให้อ่านส่วนประเภทข้อมูลอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินการของคู่มือสำหรับนักพัฒนาอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อช่วยในการวางแผนการนำไปใช้งาน คู่มือนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจได้ว่าช่องใดที่จำเป็นและไม่บังคับสำหรับการโต้ตอบอีคอมเมิร์ซแต่ละครั้งที่คุณต้องการวัด

การเปิดใช้อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใช้งานส่วนใหญ่ คุณควรเปิดใช้อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพในแท็กเหตุการณ์หรือการดูหน้าเว็บของ Universal Analytics แต่ละรายการ คุณมี 2 ตัวเลือกในการเปิดใช้อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพในหน้าจอตัวแก้ไขแท็กของอินเทอร์เฟซเว็บ ดังนี้

 • ใช้งานโดยใช้ชั้นข้อมูล (แนะนำ)
 • ติดตั้งใช้งานโดยใช้มาโคร JavaScript ที่กำหนดเอง

แม้ว่าทั้ง 2 วิธีจะให้ฟังก์ชันการทำงานของอีคอมเมิร์ซที่เทียบเท่ากัน แต่เราขอแนะนำให้ทุกเว็บไซต์ที่รองรับชั้นข้อมูลใช้วิธีชั้นข้อมูล คู่มือนี้จะแสดงเมธอดชั้นข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น ส่วนการใช้มาโคร JavaScript ที่กำหนดเอง จะมีการบันทึกไว้ท้ายคู่มือนี้

การใช้ชั้นข้อมูล

ส่วนต่อไปนี้จะแสดงวิธีใช้ชั้นข้อมูลเพื่อวัดกิจกรรมอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพต่อไปนี้

การล้างออบเจ็กต์อีคอมเมิร์ซ

ขอแนะนำให้คุณใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อล้างออบเจ็กต์อีคอมเมิร์ซก่อนที่จะพุชเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซไปยังชั้นข้อมูล การล้างออบเจ็กต์จะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์อีคอมเมิร์ซหลายเหตุการณ์ในหน้าเว็บกระทบกัน

dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.

การวัดการแสดงผลของผลิตภัณฑ์

 • การวัดอีคอมเมิร์ซ: impressions
 • ยอมรับข้อมูล: อาร์เรย์ของ impressionFieldObjects

วัดการแสดงผลผลิตภัณฑ์โดยใช้การดำเนินการ impression และ impressionFieldObjects อย่างน้อย 1 รายการ ตัวอย่างต่อไปนี้จะถือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่แสดงในหน้าหนึ่งๆ เป็นที่ทราบอยู่แล้วในขณะที่โหลดหน้าเว็บ

<script>
// Measures product impressions and also tracks a standard
// pageview for the tag configuration.
// Product impressions are sent by pushing an impressions object
// containing one or more impressionFieldObjects.
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 'ecommerce': {
  'currencyCode': 'EUR',            // Local currency is optional.
  'impressions': [
   {
    'name': 'Triblend Android T-Shirt',    // Name or ID is required.
    'id': '12345',
    'price': '15.25',
    'brand': 'Google',
    'category': 'Apparel',
    'variant': 'Gray',
    'list': 'Search Results',
    'position': 1
   },
   {
    'name': 'Donut Friday Scented T-Shirt',
    'id': '67890',
    'price': '33.75',
    'brand': 'Google',
    'category': 'Apparel',
    'variant': 'Black',
    'list': 'Search Results',
    'position': 2
   }]
 }
});
</script>

การวัดการคลิกผลิตภัณฑ์

 • การวัดอีคอมเมิร์ซ: click
 • ยอมรับข้อมูล: list, อาร์เรย์ของ productFieldObjects

วัดการคลิกลิงก์ผลิตภัณฑ์โดยการพุชการดำเนินการ click ไปยังชั้นข้อมูล พร้อมด้วย productFieldObject เพื่อแสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่คลิก ดังตัวอย่างต่อไปนี้

<script>
/**
 * Call this function when a user clicks on a product link. This function uses the event
 * callback datalayer variable to handle navigation after the ecommerce data has been sent
 * to Google Analytics.
 * @param {Object} productObj An object representing a product.
 */
function(productObj) {
 dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
 dataLayer.push({
  'event': 'productClick',
  'ecommerce': {
   'click': {
    'actionField': {'list': 'Search Results'},   // Optional list property.
    'products': [{
     'name': productObj.name,           // Name or ID is required.
     'id': productObj.id,
     'price': productObj.price,
     'brand': productObj.brand,
     'category': productObj.cat,
     'variant': productObj.variant,
     'position': productObj.position
     }]
    }
   },
   'eventCallback': function() {
    document.location = productObj.url
   }
 });
}
</script>

การวัดมุมมองรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • การวัดอีคอมเมิร์ซ: detail
 • ยอมรับข้อมูล: list, อาร์เรย์ของ productFieldObjects

วัดมุมมองรายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยพุชการดำเนินการ detail ไปยังชั้นข้อมูล รวมถึง productFieldObjects อย่างน้อย 1 รายการที่แสดงผลิตภัณฑ์ที่ดูอยู่

<script>
// Measure a view of product details. This example assumes the detail view occurs on pageload,
// and also tracks a standard pageview of the details page.
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 'ecommerce': {
  'detail': {
   'actionField': {'list': 'Apparel Gallery'},  // 'detail' actions have an optional list property.
   'products': [{
    'name': 'Triblend Android T-Shirt',     // Name or ID is required.
    'id': '12345',
    'price': '15.25',
    'brand': 'Google',
    'category': 'Apparel',
    'variant': 'Gray'
    }]
   }
  }
});
</script>

การวัดการเพิ่มเติมหรือการนำออกจากรถเข็นช็อปปิ้ง

 • การวัดอีคอมเมิร์ซ: add, remove
 • ยอมรับข้อมูล: list, อาร์เรย์ของ productFieldObjects

ในทำนองเดียวกัน คุณก็วัดการเพิ่มหรือนำสินค้าออกจากรถเข็นช็อปปิ้งได้โดยใช้ actionFieldObject ของ add หรือ remove และรายการ productFieldObjects

การเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในรถเข็นช็อปปิ้ง

// Measure adding a product to a shopping cart by using an 'add' actionFieldObject
// and a list of productFieldObjects.
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 'event': 'addToCart',
 'ecommerce': {
  'currencyCode': 'EUR',
  'add': {                // 'add' actionFieldObject measures.
   'products': [{            // adding a product to a shopping cart.
    'name': 'Triblend Android T-Shirt',
    'id': '12345',
    'price': '15.25',
    'brand': 'Google',
    'category': 'Apparel',
    'variant': 'Gray',
    'quantity': 1
    }]
  }
 }
});

การนำผลิตภัณฑ์ออกจากรถเข็นช็อปปิ้ง

// Measure the removal of a product from a shopping cart.
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 'event': 'removeFromCart',
 'ecommerce': {
  'remove': {                // 'remove' actionFieldObject measures.
   'products': [{             // removing a product to a shopping cart.
     'name': 'Triblend Android T-Shirt',
     'id': '12345',
     'price': '15.25',
     'brand': 'Google',
     'category': 'Apparel',
     'variant': 'Gray',
     'quantity': 1
   }]
  }
 }
});

การวัดโปรโมชัน

คุณวัดได้ทั้งการแสดงผลและการคลิกในโปรโมชันของเว็บไซต์ภายใน เช่น แบนเนอร์ที่แสดงในเว็บไซต์ซึ่งโฆษณาการลดราคาผลิตภัณฑ์บางอย่างหรือข้อเสนอจัดส่งฟรี

การวัดการแสดงผลของโปรโมชัน

 • การวัดอีคอมเมิร์ซ: promoView
 • ยอมรับข้อมูล: อาร์เรย์ของ promoFieldObjects

หากต้องการวัดการแสดงผลของโปรโมชัน ให้ตั้งค่าคีย์ promoView ในชั้นข้อมูลอีคอมเมิร์ซ เป็น promoFieldObject ที่อธิบายโปรโมชันที่แสดงต่อผู้ใช้ในหน้าเว็บ ดังนี้

<script>
// An example of measuring promotion views. This example assumes that
// information about the promotions displayed is available when the page loads.
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 'ecommerce': {
  'promoView': {
   'promotions': [           // Array of promoFieldObjects.
    {
     'id': 'JUNE_PROMO13',      // ID or Name is required.
     'name': 'June Sale',
     'creative': 'banner1',
     'position': 'slot1'
    },
    {
     'id': 'FREE_SHIP13',
     'name': 'Free Shipping Promo',
     'creative': 'skyscraper1',
     'position': 'slot2'
    }]
  }
 }
});
</script>

การวัดจำนวนคลิกของโปรโมชัน

หากต้องการวัดการคลิกโปรโมชัน ให้พุชการดำเนินการ promoClick ไปยังชั้นข้อมูลด้วยอาร์เรย์ที่มี promoFieldObject ที่อธิบายโปรโมชันที่คลิก ดังนี้

<script>
/**
 * Call this function when a user clicks on a promotion. This function uses the eventCallBack
 * datalayer variable to handle navigation after the ecommerce data is sent to Google Analytics.
 *
 * @param {Object} promoObj An object representing an internal site promotion.
 */
function onPromoClick(promoObj) {
 dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
 dataLayer.push({
  'event': 'promotionClick',
  'ecommerce': {
   'promoClick': {
    'promotions': [
     {
      'id': promoObj.id,             // Name or ID is required.
      'name': promoObj.name,
      'creative': promoObj.creative,
      'position': promoObj.pos
     }]
   }
  },
  'eventCallback': function() {
   document.location = promoObj.destinationUrl;
  }
 });
}
</script>

การวัดการชำระเงิน

หากต้องการวัดผลแต่ละขั้นตอนในกระบวนการชำระเงิน คุณต้องทำดังนี้

 1. วัดแต่ละขั้นตอนของกระบวนการชำระเงินโดยใช้การดำเนินการ checkout
 2. วัดตัวเลือกขั้นตอนการชำระเงินโดยใช้การดำเนินการ checkout_option (หากมี)
 3. (ไม่บังคับ) ตั้งชื่อขั้นตอนที่ใช้งานง่ายสำหรับรายงาน Funnel การชำระเงิน โดยกำหนดค่าการตั้งค่าอีคอมเมิร์ซในส่วนผู้ดูแลระบบของอินเทอร์เฟซเว็บ

1. การวัดขั้นตอนการเช็คเอาต์

 • การวัดอีคอมเมิร์ซ: checkout
 • ยอมรับข้อมูล: step, อาร์เรย์ของ productFieldObjects

หากต้องการวัดกระบวนการชำระเงิน ซึ่งอาจรวมถึงปุ่มชำระเงินและหน้าชำระเงินอย่างน้อย 1 หน้าที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลการจัดส่งและการชำระเงิน ให้ใช้การดำเนินการ checkout และช่อง step เพื่อระบุว่าระบบกำลังวัดขั้นตอนใดในกระบวนการชำระเงิน คุณยังใช้ช่อง option เพื่อระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้านี้ได้ เช่น ประเภทการชำระเงินที่ผู้ใช้เลือก

<script>
/**
 * A function to handle a click on a checkout button. This function uses the eventCallback
 * data layer variable to handle navigation after the ecommerce data has been sent to Google Analytics.
 */
function onCheckout() {
 dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
 dataLayer.push({
  'event': 'checkout',
  'ecommerce': {
   'checkout': {
    'actionField': {'step': 1, 'option': 'Visa'},
    'products': [{
     'name': 'Triblend Android T-Shirt',
     'id': '12345',
     'price': '15.25',
     'brand': 'Google',
     'category': 'Apparel',
     'variant': 'Gray',
     'quantity': 1
    }]
   }
  },
  'eventCallback': function() {
   document.location = 'checkout.html';
  }
 });
}
</script>

2. การวัดตัวเลือกขั้นตอนการชำระเงิน

 • การวัดอีคอมเมิร์ซ: checkout_option
 • ยอมรับข้อมูล: step, option

ตัวเลือกขั้นตอนการชำระเงินมีประโยชน์ในกรณีที่คุณได้วัดขั้นตอนการชำระเงินไปแล้วแต่คุณต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการชำระเงินเดียวกัน เช่น วิธีการจัดส่งที่ผู้ใช้เลือก หากต้องการวัดค่านี้ ให้ใช้การทํางาน checkout_option พร้อมกับช่อง step และ option

<script>
/**
 * A function to handle a click leading to a checkout option selection.
 */
function onCheckoutOption(step, checkoutOption) {
 dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
 dataLayer.push({
  'event': 'checkoutOption',
  'ecommerce': {
   'checkout_option': {
    'actionField': {'step': step, 'option': checkoutOption}
   }
  }
 });
}
</script>

3. การกำหนดค่าช่องทางการชำระเงิน

(ไม่บังคับ) แต่ละขั้นตอนในกระบวนการชำระเงินอาจตั้งชื่อที่สื่อความหมายซึ่งจะใช้ในรายงาน หากต้องการกำหนดค่าชื่อเหล่านี้ ให้ไปที่ส่วนผู้ดูแลระบบของอินเทอร์เฟซบนเว็บของ Google Analytics เลือกข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) และคลิกการตั้งค่าอีคอมเมิร์ซ ทำตามวิธีการตั้งค่าอีคอมเมิร์ซเพื่อติดป้ายกำกับขั้นตอนการเช็คเอาต์แต่ละขั้นที่คุณต้องการติดตาม

การตั้งค่าอีคอมเมิร์ซในอินเทอร์เฟซผู้ดูแลระบบ Google Analytics Funnel การชำระเงินมีการกำหนดไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ตรวจสอบรถเข็น, 2. รวบรวมข้อมูลการชำระเงิน, 3. ยืนยันรายละเอียดการซื้อ, 4. ใบเสร็จ
ภาพที่ 1: การตั้งค่าอีคอมเมิร์ซ, Funnel การชําระเงิน

การวัดการซื้อ

 • การวัดอีคอมเมิร์ซ: purchase
 • ยอมรับข้อมูล: id (รหัสธุรกรรม) อาร์เรย์ของ productFieldObjects

พุชรายละเอียดธุรกรรมไปยังชั้นข้อมูลโดยใช้การดำเนินการ purchase พร้อมด้วย event ที่จะทำให้แท็กที่เปิดใช้อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพเริ่มทำงาน ในตัวอย่างนี้ ระบบจะทราบรายละเอียดธุรกรรมขณะที่โหลดหน้าเว็บ และจะมีการส่งมาพร้อมกับการดูหน้าเว็บเมื่อสคริปต์ gtm.js แสดงผล

<script>
// Send transaction data with a pageview if available
// when the page loads. Otherwise, use an event when the transaction
// data becomes available.
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 'ecommerce': {
  'purchase': {
   'actionField': {
    'id': 'T12345',             // Transaction ID. Required for purchases and refunds.
    'affiliation': 'Online Store',
    'revenue': '35.43',           // Total transaction value (incl. tax and shipping)
    'tax':'4.90',
    'shipping': '5.99',
    'coupon': 'SUMMER_SALE'
   },
   'products': [{              // List of productFieldObjects.
    'name': 'Triblend Android T-Shirt',   // Name or ID is required.
    'id': '12345',
    'price': '15.25',
    'brand': 'Google',
    'category': 'Apparel',
    'variant': 'Gray',
    'quantity': 1,
    'coupon': ''              // Optional fields may be omitted or set to empty string.
    },
    {
    'name': 'Donut Friday Scented T-Shirt',
    'id': '67890',
    'price': '33.75',
    'brand': 'Google',
    'category': 'Apparel',
    'variant': 'Black',
    'quantity': 1
    }]
  }
 }
});
</script>

การวัดการคืนเงิน

 • การวัดอีคอมเมิร์ซ: refund
 • ยอมรับข้อมูล: id (รหัสธุรกรรม) อาร์เรย์ของ productFieldObjects

หากต้องการวัดการคืนเงินเต็มจำนวนของธุรกรรม ให้พุช refund actionFieldObject พร้อมรหัสธุรกรรมของธุรกรรม ที่จะคืนเงิน ดังนี้

<script>
// Refund an entire transaction by providing the transaction ID. This example assumes the details
// of the completed refund are available when the page loads:
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 'ecommerce': {
  'refund': {
   'actionField': {'id': 'T12345'}     // Transaction ID. Required for purchases and refunds.
  }
 }
});
</script>

หากต้องการวัดการคืนเงินบางส่วน ให้เพิ่มรายการ productFieldObjects รวมถึงรหัสผลิตภัณฑ์และจํานวนที่จะคืนเงิน ดังนี้

<script>
// Measure a partial refund by providing an array of productFieldObjects and specifying the ID and
// quantity of each product being returned. This example assumes the partial refund details are
// known at the time the page loads:
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 'ecommerce': {
  'refund': {
   'actionField': {'id': 'T12345'},    // Transaction ID.
   'products': [
      {'id': 'P4567', 'quantity': 1},  // Product ID and quantity. Required for partial refunds.
      {'id': 'P8901','quantity': 2}
    ]
   }
 }
});
</script>

มิติข้อมูลที่กำหนดเองระดับผลิตภัณฑ์ที่ส่ง

หากต้องการส่งมิติข้อมูลที่กําหนดเองระดับผลิตภัณฑ์ไปยังออบเจ็กต์อีคอมเมิร์ซ ให้ใช้เครื่องหมายต่อไปนี้เพื่อเพิ่มมิติข้อมูลนั้นลงในผลิตภัณฑ์

 dimensionn

โดยที่ n เป็นจำนวนธรรมชาติ เช่น

<script>
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 'ecommerce': {
  'purchase': {
   ...

   'products': [{
    'name': 'Triblend Android T-Shirt',
    'id': '12345',
    'price': '15.25',
    'brand': 'Google',
    'category': 'Apparel',
    'variant': 'Gray',
    'dimension1': 'Same day delivery'
    }]
   }
  }
});
</script>

การส่งผ่านเมตริกที่กำหนดเองซึ่งกำหนดขอบเขตระดับผลิตภัณฑ์

หากต้องการส่งเมตริกที่กำหนดเองซึ่งกำหนดขอบเขตระดับผลิตภัณฑ์ไปยังออบเจ็กต์อีคอมเมิร์ซ ให้ใช้รูปแบบต่อไปนี้เพื่อเพิ่มเมตริกลงในผลิตภัณฑ์

 metricn

โดยที่ n เป็นจำนวนธรรมชาติ เช่น

<script>
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 'ecommerce': {
  'purchase': {
   ...

   'products': [{
    'name': 'Goal Flow Garden Hose',
    'id': 'p001',
    'brand': 'Google Analytics',
    'category': 'Home Goods',
    'variant': 'Green',
    'price': '20',
    'quantity': 1,
    'metric3': '10' // Custom metric 'Cost'
    }]
   }
  }
});
</script>

การรวมการแสดงผลและการดำเนินการ

ในกรณีที่มีทั้งการแสดงผลผลิตภัณฑ์และการกระทำ คุณจะรวมและวัดผลใน Hit เดียวได้

ตัวอย่างด้านล่างแสดงวิธีวัดมุมมองรายละเอียดผลิตภัณฑ์ด้วยการแสดงผลผลิตภัณฑ์จากส่วนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

<script>
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 'ecommerce': {
  'impressions': [
   {
    'name': 'Triblend Android T-Shirt',    // Name or ID is required.
    'id': '12345',
    'price': '15.25',
    'brand': 'Google',
    'category': 'Apparel',
    'variant': 'Gray',
    'list': 'Related Products',
    'position': 1
   },
   {
    'name': 'Donut Friday Scented T-Shirt',
    'id': '67890',
    'price': '33.75',
    'brand': 'Google',
    'category': 'Apparel',
    'variant': 'Black',
    'list': 'Related Products',
    'position': 2
   }],
  'detail': {
   'actionField': {'list': 'Apparel Gallery'}, // 'detail' actions have an optional list property.
   'products': [{
    'name': 'Triblend Android T-Shirt',    // Name or ID is required.
    'id': '12345',
    'price': '15.25',
    'brand': 'Google',
    'category': 'Apparel',
    'variant': 'Gray'
    }]
   }
 }
});
</script>

การใช้มาโคร JavaScript ที่กำหนดเอง

หากเว็บไซต์ไม่รองรับชั้นข้อมูล คุณอาจใช้มาโคร JavaScript ที่กำหนดเองเพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันที่แสดงผลออบเจ็กต์ข้อมูลอีคอมเมิร์ซได้ ออบเจ็กต์นี้ควรใช้ไวยากรณ์ชั้นข้อมูลที่แสดงก่อนหน้านี้ในคู่มือนี้ เช่น

// A custom JavaScript macro that returns an ecommerceData object
// that follows the data layer syntax.
function() {
 var ecommerceData = {
  'ecommerce': {
   'purchase': {
    'actionField': {'id': 'T12345'},
    'products': [
      // List of productFieldObjects
    ],
    ... // Rest of the code should follow the data layer syntax.
   }
 };
 return ecommerceData;
}

หากคุณเลือกใช้มาโคร JavaScript ที่กำหนดเองแทนชั้นข้อมูล ให้เลือกเปิดใช้ฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ แล้วตั้งค่าตัวเลือกอ่านข้อมูลจากมาโคร