เอกสารประกอบนี้มีไว้สําหรับ Universal Analytics ดู Measurement Protocol (Google Analytics 4) หากคุณใช้ Google Analytics 4

ภาพรวม Measurement Protocol

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

เอกสารประกอบนี้มีไว้สําหรับ Universal Analytics โปรดดู Measurement Protocol (Google Analytics 4) หากคุณใช้ Google Analytics 4

Measurement Protocol ของ Google Analytics ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างคําขอ HTTP เพื่อให้ส่งข้อมูลการโต้ตอบที่เป็นข้อมูลดิบไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google Analytics ได้โดยตรง แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์วัดวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับธุรกิจได้จากแทบทุกสภาพแวดล้อม จากนั้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถใช้ Measurement Protocol เพื่อดําเนินการต่อไปนี้

  • วัดกิจกรรมของผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมใหม่
  • เชื่อมโยงพฤติกรรมออนไลน์กับออฟไลน์
  • ส่งข้อมูลจากทั้งไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์

เริ่มต้นใช้งาน

แหล่งข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการเริ่มต้นใช้งานมีดังนี้