Bu dokümanda, iOS SDK'nın eski bir sürümü açıklanmaktadır. Analytics'te yeniyseniz en son SDK'yı kullanın. Daha fazla bilgi

Kullanıcı Zamanlamaları - iOS SDK

Bu geliştirici kılavuzunda, iOS v3 için Google Analytics SDK ile kullanıcı zamanlamalarının nasıl ölçüleceği açıklanmaktadır.

Genel bakış

Kullanıcı zamanlamalarını ölçmek, Google Analytics'te bir dönemi ölçmek için yerel bir yol sunar. Bu, örneğin, kaynak yükleme sürelerini ölçmek için faydalı olabilir.

Kullanıcı zamanlamaları aşağıdaki alanlara sahiptir:

Alan adı İzleyici Alanı Tür Zorunlu Açıklama
Kategori kGAITimingCategory NSString Evet Zamanlanmış etkinliğin kategorisi
Değer kGAITimingValue NSNumber Evet Milisaniye olarak zamanlama ölçümü
Ad kGAITimingVar NSString Evet Zamanlanmış etkinliğin adı
Etiket kGAITimingLabel NSString Hayır Zamanlanmış etkinliğin etiketi

Kullanıcı zamanlaması verileri öncelikle Uygulama Hızı Kullanıcı Zamanlamaları raporunda bulunabilir.

Uygulama

Google Analytics'e kullanıcı zamanlaması göndermek için GAIDictionaryBuilder.createTimingWithCategory:interval:name:label: özelliğini kullanarak bir zamanlama isabeti oluşturun ve ardından send: kullanarak gönderin

/*
 * Called after a list of high scores finishes loading.
 *
 * @param loadTime The time it takes to load a resource.
 */
- (void)onLoad:(NSTimeInterval)loadTime {

 // May return nil if a tracker has not already been initialized with a
 // property ID.
 id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

 [tracker send:[[GAIDictionaryBuilder createTimingWithCategory:@"resources"
                           interval:@((NSUInteger)(loadTime * 1000))
                             name:@"high scores"
                             label:nil] build]];
}