Kullanıcı Zamanlamaları - iOS SDK

Bu geliştirici kılavuzunda, iOS sürüm 3 için Google Analytics SDK'sı ile kullanıcı zamanlamalarının nasıl ölçüleceği açıklanmaktadır.

Genel bakış

Kullanıcı zamanlamalarını ölçmek, Google Analytics'te belirli bir süreyi ölçmek için yerel bir yol sağlar. Bu, örneğin kaynak yükleme sürelerini ölçmek için yararlı olabilir.

Kullanıcı zamanlamaları aşağıdaki alanları içerir:

Alan adı İzleyici Alanı Tür Gerekli Açıklama
Kategori kGAITimingCategory NSString Evet Zamanlanmış etkinliğin kategorisi
Değer kGAITimingValue NSNumber Evet Milisaniye cinsinden zamanlama ölçümü
Ad kGAITimingVar NSString Evet Zamanlanmış etkinliğin adı
Şirket kGAITimingLabel NSString Hayır Zamanlanmış etkinliğin etiketi

Kullanıcı zamanlaması verileri, öncelikli olarak Uygulama Hızı Kullanıcı Zamanlamaları raporunda bulunabilir.

Uygulama

Google Analytics'e kullanıcı zamanlaması göndermek için GAIDictionaryBuilder.createTimingWithCategory:interval:name:label: ile bir zamanlama isabeti oluşturun, ardından send: aracılığıyla gönderin.

/*
 * Called after a list of high scores finishes loading.
 *
 * @param loadTime The time it takes to load a resource.
 */
- (void)onLoad:(NSTimeInterval)loadTime {

 // May return nil if a tracker has not already been initialized with a
 // property ID.
 id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

 [tracker send:[[GAIDictionaryBuilder createTimingWithCategory:@"resources"
                           interval:@((NSUInteger)(loadTime * 1000))
                             name:@"high scores"
                             label:nil] build]];
}