Ten dokument opisuje starszą wersję pakietu SDK na iOS. Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z usługi Analytics, użyj najnowszego pakietu SDK. Więcej informacji

Lista zajęć

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
Klasy i protokoły w pakiecie Google Analytics SDK na iOS:
GAIKlasa najwyższego poziomu Google Analytics na iOS
GAIDictionaryBuilderKlasa pomocnicza do tworzenia słownika parametrów i wartości działań
Pole E-commerceTa klasa zawiera kilka pól i metod przydatnych w przypadku Ulepszonego formatu e-commerce.
GAIcommerceProductKlasa, która służy do tworzenia informacji związanych z usługami na potrzeby obrazu typu beacon Google Analytics
GAIcommerceProductActionKlasa, która służy do tworzenia informacji o transakcjach, płatnościach lub innych interakcjach z usługą w ramach działania Google Analytics
Promocja E-commerceKlasa do tworzenia pól związanych z promocjami dla działań Google Analytics
Pole GAITa klasa udostępnia kilka pól i metod, które mogą być przydatne jako nazwy parametrów w formacie przewodu
<GAILogger>Protokół używany do logowania debugowania i wiadomości informacyjnych z pakietu SDK
Kontroler GAITrackedViewRozszerza interfejs UIViewController, aby generować wywołania ekranu Google Analytics za każdym razem, gdy wyświetlany jest widok. Aby to zrobić, zastąp metodę viewDidAppear:.
<GAITracker>Interfejs śledzenia Google Analytics