วัดกิจกรรม Google Analytics

หน้านี้จะอธิบายวิธีใช้ gtag.js เพื่อส่งเหตุการณ์ Google Analytics

ส่งกิจกรรม

หากต้องการส่งเหตุการณ์ Google Analytics ในหน้าเว็บที่เพิ่มแท็ก Google ให้ใช้คำสั่ง gtag.js event กับไวยากรณ์ต่อไปนี้

gtag('event', <action>, {
  'event_category': <category>,
  'event_label': <label>,
  'value': <value>
});
ชื่อ ประเภท ค่าเริ่มต้น คำอธิบาย
<action> string ค่าที่จะแสดงเป็นการกระทำของเหตุการณ์ในรายงานเหตุการณ์ของ Google Analytics
<category> string "general" หมวดหมู่ของกิจกรรม
<label> string ป้ายกำกับของเหตุการณ์
<value> number จำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบซึ่งจะปรากฏเป็นค่าเหตุการณ์

ตัวอย่างต่อไปนี้จะส่งเหตุการณ์ที่มีการกระทำเป็น 'aaa', หมวดหมู่ 'bbb' และป้ายกำกับ 'ccc'

gtag('event', 'aaa', {
  'event_category' : 'bbb',
  'event_label' : 'ccc'
});

หากละเว้น <category> หรือ <label> ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่ "(not set)"

ดูโครงสร้างของพารามิเตอร์เหตุการณ์ Google Analytics เพื่อให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google Analytics ตีความโครงสร้างของเหตุการณ์

เหตุการณ์เริ่มต้นของ Google Analytics

คุณควรใช้เหตุการณ์ Google Analytics เริ่มต้น ซึ่งมีหมวดหมู่และป้ายกำกับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การใช้เหตุการณ์เหล่านี้ช่วยให้การรายงานมีความสอดคล้องกันและความสามารถในการทำงานร่วมกันกับฟังก์ชันการทำงานในอนาคต

ตารางต่อไปนี้แสดงเหตุการณ์ Google Analytics เริ่มต้น หมวดหมู่เริ่มต้น และประเภทป้ายกำกับเริ่มต้น (หากมี) สำหรับชื่อเหตุการณ์ที่ไม่ได้แสดงในตารางนี้ (เช่น ชื่อเหตุการณ์ที่กำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น) หมวดหมู่เริ่มต้นคือ "engagement" และป้ายกำกับเริ่มต้นคือ "(not set)"

ชื่อเหตุการณ์ หมวดหมู่เริ่มต้น ประเภทป้ายกำกับเริ่มต้น
add_payment_info ecommerce  
add_to_cart ecommerce  
add_to_wishlist ecommerce  
begin_checkout ecommerce  
checkout_progress ecommerce  
generate_lead engagement  
login engagement method
purchase ecommerce  
refund ecommerce  
remove_from_cart ecommerce  
search engagement search_term
select_content engagement content_type
set_checkout_option ecommerce  
share engagement method
sign_up engagement method
view_item engagement  
view_item_list engagement  
view_promotion engagement  
view_search_results engagement search_term

ส่งเหตุการณ์ที่ไม่มีการโต้ตอบ

หากต้องการส่งเหตุการณ์ที่ไม่ใช่การโต้ตอบ ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์ non_interaction เป็น true

gtag('event', 'video_auto_play_start', {
  'event_label': 'My promotional video',
  'event_category': 'video_auto_play',
  'non_interaction': true
});