הוספת gtag.js לאתר

Google Tag (gtag.js) הוא מסגרת תיוג ו-API של JavaScript, שמאפשרת לשלוח נתוני אירועים ל-Google Analytics, Google Ads ו-Google Marketing Platform. בדף הזה נסביר איך להשתמש ב-gtag.js כדי להגדיר אתר ל-Google Analytics. לתיעוד כללי (למשל, לא ספציפי למוצר) של gtag.js, קראו את המדריך למפתחים gtag.js.

התקנת Google tag

כדי להתקין את התג של Google, מעתיקים את הקוד הבא ומדביקים אותו מיד אחרי התג <head> בכל דף באתר. מחליפים את GA_TRACKING_ID במזהה של הנכס ב-Google Analytics שאליו רוצים לשלוח נתונים. צריך קטע קוד אחד לכל דף.

<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){window.dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
</script>

קטע הקוד הזה טוען את ספריית gtag.js, קובע את GA_TRACKING_ID כמזהה הנכס ב-Google Analytics המוגדר כברירת מחדל, ושולח היט של צפייה בדף ל-Google Analytics.

השבתת מדידת צפיות בדפים

התנהגות ברירת המחדל של קטע הקוד הזה היא שליחת היט של צפייה בדף אל Google Analytics. זוהי ההתנהגות הרצויה ברוב המקרים. צפיות בדף מתועדות באופן אוטומטי לאחר הוספת קטע הקוד לכל דף באתר. עם זאת, אם אתם לא רוצים שקטע הקוד ישלח היט של צפייה בדף אל Google Analytics, תוכלו להגדיר את הפרמטר send_page_view ל-false:

gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', { 'send_page_view': false });

הגדרת נכסים נוספים של Google Analytics

כברירת מחדל, קטע הקוד מגדיר נכס אחד ב-Google Analytics. כדי להגדיר נכס Google Analytics שני עם המזהה לצורכי מעקב GA_TRACKING_ID_2, צריך להוסיף פקודת config נוספת:

gtag('config', 'GA_TRACKING_ID_2');