Kod śledzenia Google Analytics

Interfejs API śledzenia Google Analytics składa się z dwóch obiektów globalnych: _gat do śledzenia standardowego i _gaq do śledzenia asynchronicznego. Oba te obiekty globalne zawierają metody tworzenia obiektów śledzących. Obiekty śledzenia służą do śledzenia stron i mają wiele metod konfigurowania sposobu działania śledzenia.

Ta strona zawiera pełne informacje o wszystkich metodach dostępnych w obiektach _gat i _gaq oraz w obiektach śledzących.

_gat Metody obiektów

Metody obiektów _gaq

Metody obiektów śledzenia