การติดตามเหตุการณ์ - การติดตามเว็บ (ga.js)

เอกสารนี้จะถือว่ามีความคุ้นเคยกับการกำหนดค่า โค้ดติดตาม Google Analytics (GATC) นอกจากนี้ คุณยังต้องติดตั้งโค้ดติดตาม ga.js ในหน้าที่คุณกำหนดค่าการติดตามเหตุการณ์ตามที่อธิบายไว้ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามเว็บไซต์ของคุณโดยใช้ GATC โปรดดูคู่มือพื้นฐานการติดตาม

เกริ่นนำ

การติดตามเหตุการณ์คือวิธีการที่มีอยู่ในโค้ดติดตาม ga.js ซึ่งใช้บันทึกการโต้ตอบของผู้ใช้กับองค์ประกอบในเว็บไซต์ได้ เช่น ระบบเมนูที่ใช้ Flash ซึ่งทำได้โดยแนบการเรียกเมธอดเข้ากับองค์ประกอบ UI เฉพาะที่คุณต้องการติดตาม เมื่อใช้วิธีนี้ กิจกรรมของผู้ใช้ทั้งหมดในองค์ประกอบดังกล่าวจะได้รับการคำนวณและแสดงเป็นเหตุการณ์ในอินเทอร์เฟซการรายงานของ Analytics นอกจากนี้ การคำนวณการดูหน้าเว็บจะไม่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของผู้ใช้ที่ติดตามโดยใช้วิธีการติดตามเหตุการณ์ สุดท้าย การติดตามเหตุการณ์ใช้โมเดลเชิงวัตถุที่คุณสามารถใช้เพื่อรวบรวมและแยกประเภทการโต้ตอบประเภทต่างๆ กับออบเจ็กต์หน้าเว็บได้

เมื่อใช้ ga.js คุณจะใช้การติดตามเหตุการณ์กับสิ่งต่อไปนี้

 • องค์ประกอบใดๆ ที่ใช้ Flash เช่น เว็บไซต์แบบ Flash หรือโปรแกรมเล่นภาพยนตร์แบบ Flash
 • องค์ประกอบหน้าเว็บ AJAX ที่ฝังไว้
 • แกดเจ็ตของหน้าเว็บ
 • การดาวน์โหลดไฟล์

รูปแบบการออกแบบการติดตามผลของเหตุการณ์นั้นมีความยืดหยุ่นสูง และการใช้งานนี้สามารถขยายไปได้ไกลกว่ารูปแบบเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เรียกให้แสดงโดยทั่วไป คุณสามารถตัดสินใจออกแบบเองได้ ด้วยเหตุผลนี้ รายงานการติดตามผลของเหตุการณ์จึงต้องมีการทำงานร่วมกันกับผู้ใช้รายงานและการวางแผนรายงานที่ดี

 • กำหนดองค์ประกอบทั้งหมดที่คุณต้องการติดตามข้อมูลไว้ล่วงหน้า

  แม้ว่าคุณจะเริ่มติดตามเพียงออบเจ็กต์เดียวในเว็บไซต์ แต่การเข้าใจภาพรวมของออบเจ็กต์/เหตุการณ์ต่างๆ ที่ต้องการติดตามจะช่วยในการจัดโครงสร้างรายงานที่สามารถปรับขนาดให้เหมาะกับจำนวนและประเภทของการติดตามเหตุการณ์ที่เพิ่มขึ้น

 • ทำงานร่วมกับผู้ใช้รายงานของคุณเพื่อวางแผนรายงานการติดตามผลของเหตุการณ์

  การรู้ล่วงหน้าว่ารายงานจะออกมาเป็นอย่างไรจะช่วยเป็นแนวทางในการติดตั้งการติดตามผลของเหตุการณ์ตามโครงสร้างที่วางไว้ ตัวอย่างเช่น หากรายงานต้องการแสดงการโต้ตอบกับ UI ของวิดีโอเท่านั้น โครงสร้างหมวดหมู่ของคุณจะค่อนข้างแตกต่างจากในกรณีที่รายงานต้องติดตาม UI ของ Flash อื่นๆ เช่น เมนู แกดเจ็ตที่ฝัง และเวลาในการโหลด นอกจากนี้ คุณยังแจ้งให้ผู้ใช้รายงานทราบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการติดตามลักษณะต่างๆ โดยใช้การติดตามเหตุการณ์เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการติดตั้งใช้งาน ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้รายงานอาจสนใจที่จะติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้บนอินเทอร์เฟซวิดีโอ Flash แต่ก็อาจต้องการการติดตามเวลาในการตอบสนองสำหรับเวลาในการโหลดวิดีโอด้วย ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถวางแผนล่วงหน้าเพื่อตั้งชื่อที่สื่อความหมายในการเรียกเหตุการณ์ได้

 • ใช้หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อทีมีความชัดเจนและสอดคล้องกัน

  ในกระบวนการติดตั้งการติดตามผลของเหตุการณ์ ทุกชื่อที่คุณระบุสำหรับหมวดหมู่ การกระทำ และป้ายกำกับจะปรากฏในอินเทอร์เฟซการรายงาน นอกจากนี้ คู่หมวดหมู่/การกระทำจะถือเป็นองค์ประกอบที่ไม่ซ้ำในสถิติของรายงาน ดังนั้นให้คำนึงถึงวิธีที่คุณต้องการใช้คำนวณเมตริกสำหรับออบเจ็กต์ทั้งหมดที่อยู่ในหมวดหมู่ที่คล้ายกันก่อน

การตั้งค่าการติดตามเหตุการณ์

ก่อนที่จะดูผลลัพธ์การติดตามกิจกรรมในรายงาน คุณต้องตั้งค่าการติดตามเหตุการณ์ในเว็บไซต์ดังนี้

 1. ตั้งค่าการติดตามในเว็บไซต์ ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าการติดตามสำหรับเว็บไซต์แล้ว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่านี้ โปรดดูคู่มือ พื้นฐานการติดตาม
 2. เรียกใช้เมธอด _trackEvent() ในซอร์สโค้ดของออบเจ็กต์หน้าเว็บ วิดเจ็ต หรือวิดีโอ

  ลายเซ็นของเมธอด _trackEvent() มีดังนี้

  _trackEvent(category, action, opt_label, opt_value, opt_noninteraction)
  • category (ต้องระบุ)

   ชื่อที่คุณระบุสำหรับกลุ่มออบเจ็กต์ที่ต้องการติดตาม

  • action (ต้องระบุ)

   สตริงที่จับคู่กับแต่ละหมวดหมู่แบบไม่ซ้ำ และโดยทั่วไปจะใช้เพื่อระบุประเภทการโต้ตอบของผู้ใช้สำหรับออบเจ็กต์ในเว็บ

  • opt_label (ไม่บังคับ)

   สตริงที่ไม่บังคับสำหรับระบุมิติข้อมูลเพิ่มเติมให้กับข้อมูลเหตุการณ์

  • opt_value (ไม่บังคับ)

   จํานวนเต็มที่ใช้เพื่อระบุข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับเหตุการณ์ของผู้ใช้ได้

  • opt_noninteraction (ไม่บังคับ)

   บูลีนที่เมื่อตั้งค่าเป็น true บ่งบอกว่าจะไม่มีการใช้ Event Hit ในการคำนวณอัตราตีกลับ

 3. ดูรายงาน เมื่อตั้งค่าการติดตามผลของเหตุการณ์และทำงานในเว็บไซต์ได้เป็นเวลา 1 วันแล้ว ให้ไปที่ส่วนเนื้อหาของรายงานและดูการติดตามเหตุการณ์

แหล่งข้อมูล

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมและการติดตามเหตุการณ์ ให้อ่านหัวข้อต่อไปนี้