Nhật ký thay đổi theo dõi web của Google Analytics (ga.js)

Chúng tôi cập nhật định kỳ Mã theo dõi JavaScript (ga.js) của Google Analytics để cung cấp các tính năng mới và sửa các lỗi được phát hiện trong các phiên bản trước.

Trang này ghi lại mọi thay đổi đối với mã theo dõi ga.js. Bạn nên kiểm tra định kỳ danh sách này để xem mọi thông báo mới. Bạn cũng có thể đăng ký nhận thông tin thay đổi qua các nguồn cấp dữ liệu trong phần Đăng ký dưới đây.

Xin lưu ý rằng bạn và người dùng của bạn có thể không thấy mã theo dõi ga.js đã cập nhật ngay lập tức bởi vì:

 • Nội dung thay đổi sẽ được triển khai dần trong vài ngày trên cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu toàn cầu của Google.
 • Có thể người dùng trên trang web của bạn có các phiên bản JavaScript cũ hơn của JavaScript được lưu vào bộ nhớ đệm trong trình duyệt của họ.

Đăng ký nhật ký thay đổi liên quan

Bao gồm tất cả các API thu thập, Cấu hình và Báo cáo.

Bao gồm tính năng Theo dõi web (ga.js và analytics.js), Android SDK, iOS SDK và Measurement Protocol.

 • Các lượt truy cập không chứa mã theo dõi hợp lệ sẽ bị loại bỏ.
 • Tính năng tìm kiếm an toàn của Yahoo hiện được phân loại chính xác là nguồn không phải trả tiền.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho các API kết xuất trước chưa được định sẵn. Ngoài Chrome, quá trình kết xuất trước hiện đã hoạt động trong IE11.
 • Bản phát hành bảo trì.

Những thay đổi sau đã được đẩy lên phiên bản mới nhất của mã theo dõi:

 • Hỗ trợ thêm tính năng chỉ định nội tệ bằng _set, ví dụ: gaq.push(['_set', 'currencyCode', 'EUR'])

Những thay đổi sau đã được đẩy lên phiên bản mới nhất của mã theo dõi:

 • Đã tăng tốc độ lấy mẫu tốc độ trang web tối đa được phép (_setSiteSpeedSampleRate) từ 10% lên 100%.
 • Phương thức _setAccount hiện cắt bỏ mọi dấu cách ở đầu và cuối.

Những thay đổi sau đã được đẩy lên phiên bản mới nhất của mã theo dõi:

 • Cập nhật danh sách các công cụ tìm kiếm không phải trả tiền được phát hiện theo mặc định. Thêm "startsiden.no", "rakuten.co.jp", "biGlobe.ne.jp" và "goo.ne.jp". Đã xoá "search" và thêm "conduit.com", "babylon.com", "search-results.com", " Pixel.com", "comcast.net" và "incredimail.com" (trước đây)

Những thay đổi sau đã được đẩy lên phiên bản mới nhất của mã theo dõi:

 • Giới hạn về độ dài biến tuỳ chỉnh đã tăng từ 64 lên 128 ký tự. Ngoài ra, độ dài hiện sẽ được kiểm tra trước khi mã hoá URL.
 • Đã nới lỏng giới hạn tốc độ cho lượt truy cập sự kiện. Bây giờ bạn có thể gửi 10 lượt truy cập với 1 lượt truy cập bổ sung mỗi giây (trước đây, điều này giới hạn ở 1 lượt truy cập mỗi 5 giây). Lưu ý rằng giới hạn 500 lượt truy cập trên mỗi phiên vẫn được áp dụng.
 • Cookie __utmv hiện được viết bằng một dấu phân tách biến khác (dấu nháy thay vì dấu phẩy) để tương thích với RFC. Cách này sẽ khắc phục được một số vấn đề liên quan đến vấn đề mã hoá cookie mà khách hàng nhìn thấy.

Các thay đổi đối với việc thu thập dữ liệu Tốc độ trang web:

 • Dữ liệu tốc độ trang web hiện được thu thập tự động cho tất cả các tài sản web với tốc độ lấy mẫu 1%. Hàm _trackPageLoadTime (trước đây được yêu cầu để chọn tham gia thu thập dữ liệu tốc độ trang web) giờ đây không còn được dùng nữa.
 • Bạn có thể điều chỉnh tốc độ lấy mẫu mặc định bằng hàm _setSiteSpeedSampleRate mới.
 • Nếu một đường dẫn ảo được sử dụng trong lệnh gọi _trackPageview, thì đường dẫn đó giờ cũng sẽ được liên kết với mọi dữ liệu tốc độ trang web thu thập được từ trang đó.

Bản phát hành này có tính năng mới sau đây:

 • Bạn có thể đánh dấu sự kiện là không tương tác bằng cách đặt tham số opt_noninteraction mới của phương thức _trackEvent() thành true. Đánh dấu sự kiện thành không tương tác cho thấy rằng số lần truy cập từ sự kiện được gắn thẻ sẽ không ảnh hưởng đến tỷ lệ thoát. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu tham khảo về ga.js.

Bản phát hành này chứa bản sửa lỗi sau:

 • Đã khắc phục vấn đề trong đó việc truyền tham số URL gclid của AdWords trên các liên kết trang web nội bộ có thể dẫn đến số lượt truy cập có trả tiền tăng cao.

Bản phát hành này sửa lỗi làm tăng số lượt truy cập và/hoặc giảm số lượng khách truy cập mới cho một số trang web. Ảnh hưởng đầu tiên chủ yếu ảnh hưởng đến các trang web có lưu lượng truy cập không phải trả tiền đi kèm với hành vi cụ thể của người dùng. Ảnh hưởng thứ hai chỉ là trên các trang web sử dụng cấu hình theo dõi không được hỗ trợ có nhiều trình theo dõi.

Thay đổi tính toán phiên:

 • Một chiến dịch cho mỗi phiên: Nếu một chiến dịch mới được bắt đầu trong phiên hiện tại, tập lệnh theo dõi giờ đây sẽ tự động bắt đầu một phiên mới. Một chiến dịch mới sẽ được kích hoạt khi có thay đổi đối với bất kỳ trường nào sau đây: id chiến dịch, tên, nguồn, phương tiện, từ khoá, nội dung hoặc gclid.
 • Tập lệnh theo dõi không còn bắt đầu một phiên mới trong trường hợp người dùng đóng trình duyệt.

Thay đổi đối với tính năng theo dõi tên miền chéo:

 • Lệnh gọi đến _setAllowHash(false) không còn bắt buộc khi định cấu hình theo dõi tên miền chéo. Các trang đã bao gồm lệnh gọi đến _setAllowHash(false) sẽ tiếp tục hoạt động nhưng không còn cần thiết khi thiết lập một trang web mới.
 • Tập lệnh theo dõi hiện sẽ cố gắng sửa các thông số của trình liên kết bị hỏng do các trình chuyển hướng và trình duyệt HTTP. Khoảng 85% các giá trị của trình liên kết hiện đã bị loại bỏ do các thay đổi mã hóa được các trình chuyển hướng và trình duyệt giới thiệu hiện sẽ được khôi phục thành công và được tập lệnh theo dõi chấp nhận.

Bản phát hành này có một tính năng mới:

 • Mã theo dõi hiện trì hoãn lượt truy cập cho các trang được kết xuất trước cho đến khi người dùng xem các trang đó. Nếu một trang được kết xuất trước không bao giờ được xem, thì sẽ không có lượt truy cập nào được gửi. Tính năng này chỉ dành cho các trang web sử dụng tập lệnh theo dõi không đồng bộ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính năng kết xuất trước trong Blog trung tâm quản trị trang web của Google.

Bản phát hành này có nhiều bản sửa lỗi và nội dung tái cấu trúc cũng như một tính năng mới:

 • Thêm tính năng hỗ trợ theo dõi trên mạng xã hội ( _trackSocial )

Bản phát hành này có các bản sửa lỗi sau.

 • Đã khắc phục lỗi trong theo dõi tên miền chéo dẫn đến mã hóa dữ liệu chiến dịch không chính xác trong một số trường hợp.
 • Đã khắc phục lỗi trong tính năng theo dõi tên miền chéo khiến cookie được tải từ URL nhiều lần, gây ra cookie không chính xác trong một số trường hợp.
 • Khắc phục lỗi trong Biến tuỳ chỉnh khiến một số giá trị được mã hoá trong báo cáo.

Bản phát hành này thường xuyên được bảo trì, bao gồm cả các bản sửa lỗi và tái cấu trúc. Không có thay đổi nào đối với API hoặc chức năng công khai.

Bản phát hành này có các bản cập nhật và một tính năng mới.

 • Hỗ trợ POST:

  • Mã theo dõi hiện có thể gửi các báo hiệu theo dõi lớn hơn nhiều. Thông thường, beacon được gửi qua các yêu cầu HTTP GET, được giới hạn trong 2048 ký tự bởi một số trình duyệt và proxy. Các yêu cầu vượt quá hạn mức này đã bị loại bỏ nên dữ liệu không bao giờ được đưa vào Google Analytics. Kể từ bản phát hành này, các yêu cầu dài hơn 2.048 ký tự sẽ được gửi qua HTTP POST (không có giới hạn như vậy). Mã theo dõi hiện sẽ hỗ trợ các beacon lên đến 8192 ký tự.

Bản phát hành này có các bản sửa lỗi sau.

 • Khắc phục lỗi khiến _addIgnoredOrganic_addIgnoredRef không hoạt động đúng cách trong lần đầu tiên truy cập vào một trang web.
 • Đã khắc phục vấn đề liên quan đến mã theo dõi chạy trên nhiều iframe.

Bản phát hành này thường xuyên được bảo trì, bao gồm cả các bản sửa lỗi và tái cấu trúc. Không có thay đổi nào đối với API hoặc chức năng công khai.

Bản phát hành này chứa các bản sửa lỗi và tính năng dọn dẹp API.

 • Các bản sửa lỗi:

  • Đã sửa lỗi theo dõi sự kiện. Để gọi _trackEvent, bạn không cần gọi trước _initData hoặc _trackPageview nữa.
  • Cập nhật đoạn mã không đồng bộ để có thể đặt đoạn mã đó vào phần đầu trên bất kỳ trang nào mà không gây ra sự cố trong IE 6 và 7. Xem Hướng dẫn theo dõi không đồng bộ cho đoạn mã mới. Cập nhật này diễn ra vào ngày 22/3/2010.
  • Mở rộng cú pháp không đồng bộ để hỗ trợ các phương thức gọi trên đối tượng _gat.
 • Cập nhật các API khởi chạy trình theo dõi để nhất quán với cú pháp không đồng bộ. Cũng ngừng sử dụng các hàm cũ.

  • Thêm hàm _gat._createTracker(opt_account, opt_name). Cho phép đặt tên rồi truy xuất thiết bị theo dõi theo tên.Hãy sử dụng thuộc tính này thay vì _gat._getTracker(account).
  • Thêm _gat._getTrackerByName(name). Truy xuất thiết bị theo dõi theo tên đã đặt.
  • Thêm tracker._getName(). Trả về tên bạn đặt cho trình theo dõi khi trình theo dõi được tạo.
  • Ngừng sử dụng _gaq._createAsyncTracker(account, opt_name). Sử dụng _gat._createTracker thay thế.
  • Ngừng sử dụng _gaq._getAsyncTracker(name). Sử dụng _gat._getTrackerByName thay thế.
 • Hãy xem Tài liệu tham khảo về trình theo dõi để biết thông tin chi tiết về những thay đổi API này.

Bản phát hành này chứa nội dung cập nhật cho danh sách công cụ tìm kiếm mặc định và các hàm mới để kiểm soát thời gian chờ cookie. Ngoài ra, đoạn mã GA không đồng bộ được khởi chạy giúp giảm tác động đến độ trễ ga.js trên trang.

 • Đã cập nhật danh sách công cụ tìm kiếm mặc định

  • Đã thêm công cụ tìm kiếm Naver, Eniro và Daum.
  • Đã xoá Looksmart, Gigablast, Club-Internet, Netsprint, Intera, Nostrum và Ilse khỏi danh sách.
 • Thêm các hàm để kiểm soát thời gian hết hạn cookie cho tất cả cookie đã lưu trữ. Ngừng sử dụng các hàm hết thời gian chờ cookie hiện tại. Hãy xem tài liệu về API JS để biết thêm thông tin chi tiết.

  • _setVisitorCookieTimeout(cookieTimeoutMillis) thay thế hàm _setCookiePersistence.
  • _setSessionCookieTimeout(cookieTimeoutMillis) thay thế hàm _setSessionTimeout.
  • _setCampaignCookieTimeout(cookieTimeoutMillis) thay thế hàm _setCookieTimeout.
 • Phát hành đoạn mã GA không đồng bộ. Hãy xem tài liệu về cách dùng thử.

 • Ngừng sử dụng hàm _setVar. Tính năng Biến tuỳ chỉnh thay thế _setVar. Hãy xem tài liệu để biết thêm thông tin chi tiết.

Bản phát hành này chứa:

 • Đã thêm hàm mới để truy xuất biến tùy chỉnh cấp khách truy cập. Hãy xem tài liệu về hàm để biết thêm thông tin chi tiết.

  • _getVisitorCustomVar(index)
 • Thay vì chờ window.onload, nội dung Lớp phủ trang được tải ngay khi ga.js được thực thi.

Bản phát hành này có một tính năng mới:

 • Thêm tham số boolean không bắt buộc vào hàm _addOrganic để chỉ định xem các nguồn không phải trả tiền mới được thêm vào đầu hay cuối danh sách nguồn không phải trả tiền. Hãy xem tài liệu để biết thêm chi tiết.

  • _addOrganic(newOrganicEngine, newOrganicKeyword, opt_prepend)

Bản phát hành này thường xuyên bảo trì để cải thiện hiệu suất và tái cấu trúc. Không có thay đổi nào đối với API hoặc chức năng công khai.

Bản phát hành này sửa nhiều lỗi và cải thiện hiệu suất:

 • Mã hoá đúng cách cho cụm từ tìm kiếm đối với kết quả tìm kiếm tự nhiên, thông tin về đường dẫn trang web cho (utmp) và giá trị do người dùng xác định khi được sử dụng cùng với tính năng trình liên kết (ví dụ: hàm _link_linkByPost).
 • Công cụ tìm kiếm Rambler được bổ sung vào danh sách tìm kiếm cơ bản
 • Phân tích cú pháp của kết quả tìm kiếm không phải trả tiền được chỉnh sửa cho công cụ tìm kiếm http://kvasir.no
 • Các công cụ tìm kiếm không phải trả tiền mới do người dùng xác định hiện được thêm vào đầu danh sách
 • Xoá hàm _trackEvent(action, label, value) không dùng nữa và thay thế bằng _trackEvent(category, action, label, value)
 • URL giới thiệu giờ đây được lưu trữ dưới dạng phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ: www.domain.com/PaGe.HtMl sẽ được báo cáo kèm theo thông tin về chữ hoa chữ thường.
 • Đã thêm giới hạn ký tự là 1200 cho kích thước mã thông báo GASO.
 • Hàm mới đã được thêm để cho phép ghi đè thời gian chờ mặc định cho cookie: _setCookiePersistence(timeout)