Porównania składni

W tym dokumencie przedstawiono ilustracje kodu śledzenia, które przedstawiają różne typowe dostosowania śledzenia. Jeśli Twój fragment kodu śledzenia Google Analytics zawiera znaczniki urchin.js lub tradycyjną składnię ga.js, skorzystaj z tego przewodnika, aby przenieść śledzenie do ulepszonego fragmentu asynchronicznego.

Migracja do śledzenia asynchronicznego

Aby przekonwertować strony na asynchroniczny fragment kodu:

 1. Usuń obecny fragment kodu śledzenia i wszelkie wprowadzone dostosowania.

  Aby zmniejszyć liczbę błędów, zalecamy usunięcie istniejącego fragmentu kodu śledzenia z pliku lub mechanizmu, który wstawia go na stronach internetowych. Możesz wkleić obecny fragment kodu śledzenia w pliku tekstowym, aby śledzić używane niestandardowe metody.

 2. Wstaw fragment asynchroniczny na dole sekcji <head> stron, po innych skryptach, których może używać strona lub szablon.

  Jedną z głównych zalet asynchronicznego fragmentu kodu jest możliwość umieszczenia go na górze dokumentu HTML. Zwiększa to prawdopodobieństwo wysłania sygnału śledzenia przed opuszczeniem strony przez użytkownika. Ustaliliśmy, że na większości stron optymalna lokalizacja fragmentu kodu asynchronicznego znajduje się u dołu sekcji <head>, tuż przed zamykającym tagiem </head>.

 3. Zmodyfikuj metodę _setAccount, podając identyfikator usługi internetowej.

  Więcej informacji o identyfikatorach usług internetowych znajdziesz w sekcji „Usługa internetowa” dokumentu Konta i widoki (profile).

 4. Ponownie dodaj wprowadzone zmiany przy użyciu składni asynchronicznej. Skorzystaj z dostosowań opisanych w dalszej części tego przewodnika. Szczegółowe informacje o asynchronicznym kodzie śledzenia znajdziesz w Przewodniku po korzystaniu z śledzenia asynchronicznego.

Uwaga: aby usprawnić działanie asynchronicznego fragmentu kodu w porównaniu z innymi skryptami, zalecamy umieszczenie innych skryptów w witrynie w jeden z tych sposobów:

 • Przed fragmentem kodu śledzenia w sekcji <head> kodu HTML
 • Po fragmencie kodu śledzenia i całej treści strony (np. na dole treści HTML)

Jeśli nie możesz tego zrobić, możesz umieścić fragment kodu asynchronicznego u dołu strony. Możesz też podzielić fragment kodu, by zachować część zalet śledzenia asynchronicznego.

Podstawowe śledzenie stron

Aby zapoznać się ze składnią asynchroniczną, najlepiej jest poznać podstawowe śledzenie stron. Te przykłady pozwalają skonfigurować obiekt śledzenia na właściwym koncie i wywołać metodę śledzenia strony.

Fragment asynchroniczny (zalecany)

_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-X']);
_gaq.push(['_trackPageview']);

Powrót do góry

Wykrywanie ustawień przeglądarki

Te przykłady pokazują dostosowywanie ustawień przeglądarki, np. wyłączenie wykrywania treści Flash, wyłączenie wykrywania nazwy i wersji przeglądarki itd.

Fragment asynchroniczny (zalecany)

_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-X']);
_gaq.push(['_setClientInfo', false]);
_gaq.push(['_setAllowHash', false]);
_gaq.push(['_setDetectFlash', false]);
_gaq.push(['_setDetectTitle', false]);
_gaq.push(['_trackPageview']);

Powrót do góry

Czas trwania kampanii

Domyślnie czas trwania kampanii Google Ads jest ustawiony na 6 miesięcy. Czas trwania kampanii możesz dostosować za pomocą metody _setCampaignCookieTimeout().

Fragment asynchroniczny (zalecany)

_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-X']);
_gaq.push(['_setCampaignCookieTimeout', 31536000000]);
_gaq.push(['_trackPageview']);

Powrót do góry

Pola kampanii – niestandardowe

Jeśli masz połączone konta Google Ads i Analytics, Google Analytics automatycznie zbiera dane Google Ads. Aby śledzić linki słów kluczowych z innych źródeł reklamowych lub kampanii e-mailowych lub podobnych źródeł, możesz utworzyć niestandardowe pola kampanii za pomocą poniższych metod. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Śledzenie kampanii” w przewodniku Źródła wizyt.

Fragment asynchroniczny (zalecany)

_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-X']);
_gaq.push(['_setCampNameKey', 'ga_campaign']);  // name
_gaq.push(['_setCampMediumKey', 'ga_medium']);  // medium
_gaq.push(['_setCampSourceKey', 'ga_source']);  // source
_gaq.push(['_setCampTermKey', 'ga_term']);    // term/keyword
_gaq.push(['_setCampContentKey', 'ga_content']); // content
_gaq.push(['_setCampNOKey', 'ga_nooverride']);  // don't override
_gaq.push(['_trackPageview']);

Powrót do góry

Śledzenie kampanii – wyłączone

Google Analytics automatycznie włącza śledzenie kampanii, ale możesz je wyłączyć, korzystając z metody _setCampaignTrack().

Fragment asynchroniczny (zalecany)

_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-X']);
_gaq.push(['_setCampaignTrack', false]);  // Turn off campaign tracking
_gaq.push(['_trackPageview']);

Powrót do góry

Połączenia między domenami

Do śledzenia ruchu w wielu domenach możesz używać funkcji _setAllowLinker() do śledzenia kliknięć użytkowników między 2 domenami. Szczegółowe informacje o konfigurowaniu śledzenia w wielu domenach znajdziesz w artykule Śledzenie w wielu domenach.

Fragment asynchroniczny (zalecany)

_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-X']);
_gaq.push(['_setDomainName', 'none']);
_gaq.push(['_setAllowLinker', true]);
_gaq.push(['_trackPageview']);
...
<a href="http://example.com/test.html"
onclick="_gaq.push(['_link', 'http://example.com/test.html']); return false;">click me</a>

Powrót do góry

Dane formularzy z wielu domen

Metoda _linkByPost() pozwala przekazywać dane użytkowników między domenami, w których jest włączone śledzenie w wielu domenach. Szczegółowe informacje o konfigurowaniu śledzenia w wielu domenach znajdziesz w artykule Śledzenie w wielu domenach.

Fragment asynchroniczny (zalecany)

_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-X']);
_gaq.push(['_setDomainName', 'none']);
_gaq.push(['_setAllowLinker', true]);
_gaq.push(['_trackPageview']);
...
<form name="f" method="post" onsubmit="_gaq.push(['_linkByPost', this]);">
...
</form>

Powrót do góry

Śledzenie e-commerce

Śledzenie e-commerce wymaga wywołania 3 głównych metod w konfiguracji śledzenia. Więcej informacji znajdziesz w artykule Śledzenie e-commerce.

Fragment asynchroniczny (zalecany)

_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-X']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
_gaq.push(['_addTrans',
 '1234',      // order ID - required
 'Mountain View', // affiliation or store name
 '11.99',     // total - required
 '1.29',      // tax
 '5',       // shipping
 'San Jose',    // city
 'California',   // state or province
 'USA'       // country
]);
_gaq.push(['_addItem',
 '1234',      // order ID - required
 'DD44',      // SKU/code
 'T-Shirt',    // product name
 'Green Medium',  // category or variation
 '11.99',     // unit price - required
 '1'        // quantity - required
]);
_gaq.push(['_trackTrans']);

Powrót do góry

Śledzenie zdarzeń

Korzystanie ze śledzenia zdarzeń obejmuje wywołanie zdarzenia w odpowiednim miejscu na stronach, np. w module obsługi onclick. Więcej informacji o śledzeniu zdarzeń znajdziesz w Przewodniku śledzenia zdarzeń. Uwaga: śledzenie zdarzeń jest niedostępne w przypadku kodu śledzenia urchin.js.

Fragment asynchroniczny (zalecany)

W tej sekcji przedstawiamy dwa sposoby konfigurowania śledzenia przy użyciu składni asynchronicznej. W przypadku śledzenia zdarzeń moduł obsługi onclick używa dokładnie takiej samej składni.

_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-X']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
...
<a onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'category', 'action', 'opt_label', opt_value]);">click me</a> 

Powrót do góry

Limit czasu sesji

Domyślnie sesje użytkowników wygasają po 30 minutach braku aktywności w Twojej witrynie. Te przykłady pokazują, jak można zmodyfikować ten parametr za pomocą metody _setSessionCookieTimeout().

Fragment asynchroniczny (zalecany)

_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-X']);
_gaq.push(['_setSessionCookieTimeout', 3600000]);
_gaq.push(['_trackPageview']);

Powrót do góry

Źródła – wyszukiwarki, słowa kluczowe, strony odsyłające

Domyślnie Google Analytics identyfikuje w raportach listę witryn jako odesłania z wyszukiwarki. Za pomocą tych metod możesz zmieniać listę wyszukiwarek. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Wyszukiwarki” w przewodniku Źródła wizyt. Możesz też skonfigurować Google Analytics tak, by ignorował witryny odsyłające z określonych domen lub traktował wyszukiwania określonych słów kluczowych jako wizyty bezpośrednie.

Fragment asynchroniczny (zalecany)

_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-X']);
_gaq.push(['_addIgnoredOrganic', 'ignore']);
_gaq.push(['_addIgnoredRef', 'urchin.com']);
_gaq.push(['_addOrganic', 'new_search_engine', 'q']);
_gaq.push(['_trackPageview']);

Powrót do góry

Śledzenie ograniczone do podkatalogu

Aby ustawić podkatalog jako domyślną ścieżkę całego śledzenia, użyj metody _setCookiePath(). Pozwala to ograniczyć śledzenie do podkatalogu witryny.

Fragment asynchroniczny (zalecany)

_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-X']);
_gaq.push(['_setCookiePath', '/path/of/cookie/']);
_gaq.push(['_trackPageview']);

Powrót do góry

Korzystanie z serwera lokalnego

Zastosuj te metody, jeśli śledzisz swoją witrynę za pomocą niezależnego oprogramowania Urchin oraz Google Analytics. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Urchin Server w dokumentacji interfejsu Tracking API.

Fragment asynchroniczny

_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-X']);
_gaq.push(['_setLocalRemoteServerMode']);
_gaq.push(['_trackPageview']);

Powrót do góry

Wirtualne odsłony

Użyj metody _trackPageview() razem z podanym przez siebie adresem URL, aby śledzić kliknięcia użytkowników, które nie prowadzą do rzeczywistych stron w witrynie. Ogólnie zalecamy korzystanie ze śledzenia zdarzeń do śledzenia pobrań, linków wychodzących, plików PDF i podobnych interakcji użytkowników. Dzieje się tak, ponieważ wirtualne odsłony są uwzględniane w łącznej liczbie odsłon.

Fragment asynchroniczny

_gaq.push(['_trackPageview', '/downloads/pdfs/corporateBrief.pdf']);

Powrót do góry