ลองใช้ Analytics สำหรับ Android

ใช้แอปตัวอย่างสำหรับ Android เพื่อดูวิธีการทำงานของ Analytics หรือ เพิ่ม Analytics ลงในแอปที่มีอยู่

จำเป็น: เวอร์ชันล่าสุดของ Android Studio และ บริการ Google Play

รับโปรเจ็กต์

หากใช้งานตัวอย่างในบริการของ Google เป็นครั้งแรก โปรดดูที่เก็บของ google-services

$ git clone https://github.com/googlesamples/google-services.git

เปิด Android Studio

เลือกไฟล์ > เปิด เรียกดูตำแหน่งที่คุณโคลนที่เก็บ google-services แล้วเปิด google-services/android/analytics

สร้าง Global_tracker.xml

สร้างไฟล์ app/src/res/xml/global_tracker.xml ที่มีเนื้อหาต่อไปนี้

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="ga_trackingId" translatable="false">${YOUR_TRACKING_ID}</string>
</resources>

แทนที่ ${YOUR_TRACKING_ID} ด้วยรหัสติดตาม

เรียกใช้ตัวอย่าง

ตอนนี้คุณก็พร้อมสร้างตัวอย่างและเรียกใช้จาก Android Studio แล้ว

สร้างตัวอย่างแล้วคลิกปุ่มเรียกใช้ แล้วเลือกอุปกรณ์หรือโปรแกรมจำลองที่เชื่อมต่อ

มองหาข้อความบันทึกที่บันทึกกิจกรรม Analytics คุณบันทึกกิจกรรม บนหน้าจอต่างๆ ได้โดยปัดไปทางซ้ายและขวา

ไปที่ Analytics แล้วเลือกบัญชี Analytics ที่คุณใช้ลงทะเบียนแอป หากไม่แน่ใจ ให้มองหารหัสติดตาม Analytics ในไฟล์ google-services.json ที่คุณเพิ่มลงในโปรเจ็กต์ก่อนหน้านี้ คัดลอกรหัสดังกล่าวไปยังการค้นหาบัญชี Analytics ในเมนูแบบเลื่อนลงของรายงาน เลือกรายงานเรียลไทม์ > ภาพรวมของพร็อพเพอร์ตี้

ตอนนี้คุณดูกิจกรรมของแอปแบบเรียลไทม์ได้แล้ว กราฟการดูหน้าจอจะแสดง การดูหน้าจอ และคุณสามารถทริกเกอร์เพิ่มเติมได้โดยคลิกแท็บในแอปพลิเคชัน รายงานแบบเรียลไทม์แสดงกิจกรรมเมื่อไปถึงเซิร์ฟเวอร์ คุณจึงใช้ข้อมูลนี้ทดสอบการตั้งค่าได้อย่างรวดเร็ว

วิธีการทำงาน

Analytics สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่จะรวบรวมกิจกรรมของผู้ใช้ไปยังแอปโดยใช้บีคอนของ Analytics ที่ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ Analytics เช่นเดียวกับการติดตามเว็บ ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่ซ้ำแต่ละรายการในแอปจะสอดคล้องกับ การดูหน้าจอ Analytics รายงานจะรวมข้อมูลการโต้ตอบทั้งหมดในช่วง 30 นาทีที่ผ่านมา

ตัวอย่างนี้ใช้อินเทอร์เฟซ Tracker ซึ่งแสดงเป็น mTracker ในตัวอย่างโค้ดเพื่อดึงข้อมูลชื่อหน้าจอและส่งเป็นการดูหน้าจอไปยังบัญชี Analytics ที่เชื่อมโยงกับแอป

หมายเหตุ: SDK อุปกรณ์เคลื่อนที่ Analytics จะอัปโหลดสัญญาณกิจกรรมเป็นชุดๆ ต่างจากการติดตามเว็บ ทั้งเพื่อประหยัดสัญญาณวิทยุของอุปกรณ์และจัดการช่วงกิจกรรมของผู้ใช้แบบออฟไลน์

Log.i(TAG, "Setting screen name: " + name);
mTracker.setScreenName("Image~" + name);
mTracker.send(new HitBuilders.ScreenViewBuilder().build());
  

ขั้นตอนถัดไป

ดูวิธีใช้ Google Analytics เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้งานแอปเพิ่มเติม เช่น การแตะไปยังองค์ประกอบ UI ที่มีการติดตามเหตุการณ์ หรือกิจกรรมแคมเปญ Google Play ที่มีการติดตามแคมเปญ

เพิ่ม Analytics ลงในแอป

คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีไหม หากพบปัญหา โปรดแจ้งให้เราทราบ