Przykładowe aplikacje

Aby rozpocząć, wykonaj czynności opisane w artykule Wypróbuj Analytics na Androida, który omawia prostą aplikację korzystającą z Analytics.

Wypróbuj też te przykładowe aplikacje na GitHubie: