Google Analytics SDK na Androida v3 (starsza wersja) – pierwsze kroki

Z tego dokumentu dowiesz się, jak zacząć korzystać z pakietu SDK Google Analytics na Androida w wersji 3.

Zanim zaczniesz

Przed wdrożeniem pakietu SDK sprawdź, czy masz:

Pierwsze kroki

Aby rozpocząć korzystanie z pakietu SDK, należy wykonać 3 czynności:

 1. Aktualizuj plik AndroidManifest.xml
 2. Dodaj metody EasyTracker
 3. Tworzenie pliku analytics.xml

Po wykonaniu tych czynności możesz mierzyć za pomocą Google Analytics:

 • Instalacje aplikacji
 • Aktywni użytkownicy i dane demograficzne
 • Ekrany i zaangażowanie użytkowników
 • Awarie i wyjątki

1. Aktualizowanie pliku AndroidManifest.xml

Zaktualizuj plik AndroidManifest.xml, dodając te uprawnienia:

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />

2. Dodawanie metod EasyTracker

Dodaj metody wysyłania do metod onStart() i onStop() każdego elementu Activities, jak w tym przykładzie:

package com.example.app;

import android.app.Activity;

import com.google.analytics.tracking.android.EasyTracker;

/**
 * An example Activity using Google Analytics and EasyTracker.
 */
public class myTrackedActivity extends Activity {
 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
 }

 @Override
 public void onStart() {
  super.onStart();
  ... // The rest of your onStart() code.
  EasyTracker.getInstance(this).activityStart(this); // Add this method.
 }

 @Override
 public void onStop() {
  super.onStop();
  ... // The rest of your onStop() code.
  EasyTracker.getInstance(this).activityStop(this); // Add this method.
 }
}

3. Tworzenie pliku analytics.xml

Gdy korzystasz z EasyTracker, globalne ustawienia konfiguracji są zarządzane za pomocą zasobów zdefiniowanych w pliku XML. Utwórz plik o nazwie analytics.xml w katalogu res/values swojego projektu i dodaj te zasoby:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<resources>
 <!--Replace placeholder ID with your tracking ID-->
 <string name="ga_trackingId">UA-XXXX-Y</string>

 <!--Enable automatic activity tracking-->
 <bool name="ga_autoActivityTracking">true</bool>

 <!--Enable automatic exception tracking-->
 <bool name="ga_reportUncaughtExceptions">true</bool>
</resources>

Może on ostrzec Cię przed użyciem kreski („-”) w identyfikatorze śledzenia. Możesz pominąć to ostrzeżenie, dodając do tagu <resources> dodatkowe atrybuty:

<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
tools:ignore="TypographyDashes">

Pełną listę parametrów, których możesz użyć do skonfigurowania implementacji, znajdziesz w dokumentacji parametrów w pliku analytics.xml. W zależności od wymagań aplikacji możesz zmienić okres wysyłania, aby sprawdzić, czy wysyłasz działania prawidłowo. Jeśli np. chcesz zobaczyć dane w czasie rzeczywistym, możesz ustawić niską wartość, np. 5 s.

Gratulacje! Twoja aplikacja jest teraz skonfigurowana pod kątem wysyłania danych do Google Analytics.

Dalsze kroki

Google Analytics umożliwia znacznie więcej, w tym mierzenie kampanii, płatności i transakcji w aplikacji oraz zdarzeń interakcji użytkowników.

W tych przewodnikach dla programistów znajdziesz dodatkowe informacje o tym, jak wdrożyć funkcje Google Analytics w aplikacji:

 • Mierzenie zdarzeń – dowiedz się, jak mierzyć zaangażowanie użytkowników za pomocą interaktywnych treści, np. przycisków, filmów i innych multimediów, za pomocą zdarzeń.
 • Pomiary płatności w aplikacji – dowiedz się, jak mierzyć płatności i transakcje w aplikacji.
 • Pomiary kampanii – dowiedz się, jak wdrożyć pomiar skuteczności kampanii, by dowiedzieć się, które kanały i kampanie generują instalacje aplikacji.
 • Czas działania użytkownika – dowiedz się, jak mierzyć czasy użytkowników w aplikacji, aby mierzyć m.in. czasy wczytywania i interakcji z multimediami.
 • Konfiguracja zaawansowana – więcej informacji o zaawansowanych opcjach konfiguracji, w tym o korzystaniu z wielu trackerów.
 • Parametry w Analytics.xml – zobacz pełną listę parametrów konfiguracji analytics.xml.