Google Analytics SDK สำหรับ Android v2 (เดิม) - ภาพรวม

Google Analytics SDK สำหรับ Android ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ใช้จากแอปของตนได้ง่ายๆ เอกสารนี้จะแสดงภาพรวมเกี่ยวกับคุณค่าของ SDK รวมถึงคำแนะนำในการเริ่มวัดผลแอปโดยใช้รหัสพร็อพเพอร์ตี้และ EasyTracker เดียว

เกริ่นนำ

Google Analytics SDK สำหรับ Android ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ใช้จากแอปของตนได้ง่ายๆ จากนั้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถใช้ รายงาน Google Analytics ในการวัดสิ่งต่อไปนี้

 • จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่กำลังใช้แอปพลิเคชัน
 • แอปพลิเคชันใช้จากประเทศใดในโลก
 • การนำไปใช้และการใช้งานฟีเจอร์บางอย่าง
 • การซื้อในแอปและธุรกรรม
 • จำนวนและประเภทข้อขัดข้องของแอปพลิเคชัน
 • และเมตริกที่มีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ Google Analytics SDK สำหรับ Android ยังมีเครื่องมือในการตรวจสอบความสำเร็จของแคมเปญการตลาดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยการให้คุณดูประสิทธิภาพในช่องทางการตลาดแบบครบวงจร ตั้งแต่การติดตั้งใน Google Play ไปจนถึงธุรกรรมและการซื้อในแอป

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ก่อนเริ่มใช้งาน SDK โปรดตรวจสอบว่าคุณมีสิ่งต่อไปนี้

เริ่มกระบวนการ

มี 3 ขั้นตอนในการเริ่มต้นใช้งาน SDK ดังนี้

 1. อัปเดต AndroidManifest.xml
 2. เพิ่มเมธอด EasyTracker
 3. สร้างไฟล์ analytics.xml

หลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้เสร็จแล้ว คุณจะวัดสิ่งต่อไปนี้ได้ด้วย Google Analytics

 • การติดตั้งแอป
 • ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่และข้อมูลประชากร
 • หน้าจอและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
 • ข้อขัดข้องและข้อยกเว้น

1. กำลังอัปเดต AndroidManifest.xml

อัปเดตไฟล์ AndroidManifest.xml โดยเพิ่มสิทธิ์ต่อไปนี้

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />

2. การเพิ่มเมธอด EasyTracker

เพิ่มเมธอดการส่งไปยังเมธอด onStart() และ onStop() ของ Activities แต่ละรายการตามตัวอย่างต่อไปนี้

/**
 * An example Activity in your app with Analytics
 * implemented.
 */
public class myTrackedActivity extends Activity {
 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
 }

 @Override
 public void onStart() {
  super.onStart();
  ... // The rest of your onStart() code.
  EasyTracker.getInstance().activityStart(this); // Add this method.
 }

 @Override
 public void onStop() {
  super.onStop();
  ... // The rest of your onStop() code.
  EasyTracker.getInstance().activityStop(this); // Add this method.
 }
}

โปรดทราบว่า EasyTracker ต้องใช้ Context ก่อนที่คุณจะเรียกใช้เมธอดได้ ในตัวอย่างด้านบน บรรทัดนี้:

EasyTracker.getInstance.activityStart(this);

จะเข้ามาช่วยกำหนดบริบท อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเรียกใช้ EasyTracker ในคลาสหรือวิธีการอื่นๆ คุณจะต้องเรียกใช้เมธอด setContext(Context ctx) ของ EasyTracker ก่อน ดังนี้

// Set Context before using EasyTracker. Note that the SDK will
// use the application context.
EasyTracker.getInstance().setContext(this);

// EasyTracker is now ready for use.

3. กำลังสร้างไฟล์ analytics.xml

ใน Google Analytics SDK เวอร์ชัน 2 สำหรับ Android ตัวเลือกการกำหนดค่าได้รับการจัดการจากไฟล์ทรัพยากร XML ที่เรียกว่า analytics.xml ในคู่มือนี้ คุณจะต้องสร้างไฟล์นี้ในไดเรกทอรี res/values ของโปรเจ็กต์และเพิ่มรหัสติดตาม ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการเพิ่มรหัสติดตาม รวมถึงเปิดใช้ Activity และการวัดข้อยกเว้น

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<resources>
 <!--Replace placeholder ID with your tracking ID-->
 <string name="ga_trackingId">UA-XXXX-Y</string>

 <!--Enable automatic activity tracking-->
 <bool name="ga_autoActivityTracking">true</bool>

 <!--Enable automatic exception tracking-->
 <bool name="ga_reportUncaughtExceptions">true</bool>
</resources>

เครื่องมือตรวจสอบ Lint อาจเตือนคุณเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายขีดกลาง ("-") ในรหัสติดตาม คุณระงับคำเตือนดังกล่าวได้โดยเพิ่มแอตทริบิวต์อื่นไปยังแท็ก <resources> ดังนี้

<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
tools:ignore="TypographyDashes">

ดูข้อมูลอ้างอิงพารามิเตอร์ analytics.xml เพื่อดูรายการพารามิเตอร์ทั้งหมดที่คุณใช้เพื่อกำหนดค่าการใช้งานได้

ยินดีด้วย ตอนนี้แอปของคุณได้รับการตั้งค่าให้ส่งข้อมูลไปยัง Google Analytics แล้ว

ขั้นตอนถัดไป

คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย Google Analytics รวมถึงการวัดผลแคมเปญ การซื้อในแอปและธุรกรรม รวมถึงเหตุการณ์การโต้ตอบของผู้ใช้ ดูคู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้วิธีเพิ่มฟีเจอร์เหล่านี้ลงในการใช้งาน

 • การกำหนดค่าขั้นสูง - ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการกำหนดค่าขั้นสูง รวมถึงการใช้เครื่องมือติดตามหลายรายการ
 • การวัดผลแคมเปญ – ดูวิธีใช้การวัดผลแคมเปญเพื่อทำความเข้าใจว่าแชแนลและแคมเปญใดทําให้เกิดการติดตั้งแอป
 • การวัดเหตุการณ์ – ดูวิธีวัดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้กับเนื้อหาเชิงโต้ตอบ เช่น ปุ่ม วิดีโอ และสื่ออื่นๆ โดยใช้เหตุการณ์
 • การวัดผล In-App Payments – เรียนรู้วิธี วัดการชำระเงินและธุรกรรมในแอป
 • ระยะเวลาของผู้ใช้ – ดูวิธีวัดเวลาของผู้ใช้ในแอปเพื่อวัดเวลาที่ใช้ในการโหลด การมีส่วนร่วมกับสื่อ และอื่นๆ
 • พารามิเตอร์ Analytics.xml - ดูรายการพารามิเตอร์การกําหนดค่า analytics.xml ทั้งหมด