Oturumlar - Android SDK v2 (Eski)

Bu dokümanda, Google Mobile App Analytics ve Android için Google Analytics SDK v2'deki oturumlara üst düzey bir genel bakış ve uygulamanızdaki oturumları yönetmek için kullanabileceğiniz çeşitli yöntemler açıklanmaktadır.

Genel bakış

Oturum, kullanıcıların uygulamanızla etkileşiminin tek bir dönemini temsil eder. Oturumlar; ekran görüntülemeleri, etkinlikler ve e-ticaret işlemlerini içeren, ölçülen etkinliklerin yararlı kapsayıcıları olarak işlev görür.

Google Analytics, varsayılan olarak, birbirinden 30 dakika sonra alınan isabetleri aynı oturumda gruplandırır. Ancak birçok geliştirici, uygulamanın arka planda ne zaman ve ne kadar süreyle çalıştığı gibi, uygulamanın durumunu dikkate alan ek bir oturum yönetimi katmanı uygulamak isteyebilir.

Bu belgenin geri kalanında, bu mantığı uygulamak için kullanılabilecek yöntemler açıklanmaktadır. Seçenekleriniz, EasyTracker tarafından sağlanan tam otomatik oturum yönetiminden kendi oturum yönetimi mantığınızı manuel olarak oluşturmaya veya her ikisinin karışımını kullanmaya kadar çeşitlilik gösterir.

Oturumları Yönetme

Aşağıdaki bölümde, uygulamanızda oturumları yönetmek için kullanabileceğiniz yöntemler açıklanmaktadır.

EasyTracker kullanarak otomatik oturum yönetimi

EasyTracker, sizin için yeni oturumlar başlatma işini tamamlayabilecek otomatik oturum yönetimi sağlar. Aşağıda, otomatik oturum yönetiminin işleyiş şekline dair bir genel bakış sunulmuştur:

 • Varsayılan bir uygulamada oturum zaman aşımı süresi 30 saniyedir. analytics.xml dosyanızdaki ga_sessionTimeout parametresini değiştirerek zaman aşımı süresini değiştirebilirsiniz:
   <-- Set session time out to 60 seconds -- >
   <integer name="ga_sessionTimeout">60</integer>
 • Uygulama, oturum zaman aşımı süresinden daha uzun bir süre arka planda kalırsa EasyTracker, yeni oturum ihtiyacını işaretler ve sonraki isabet yeni bir oturumun parçası olur.

Manuel oturum yönetimi

EasyTracker'ın otomatik oturum yönetimini kullanıyor olsanız bile, uygulamanızın yaşam döngüsündeki önemli etkinliklerde manuel olarak yeni oturumlar başlatmak yararlı olabilir.

Örneğin, bir kullanıcı uygulamanızda başarıyla oturum açtığında manuel olarak yeni bir oturum başlatmak isteyebilirsiniz. Kullanıcının uygulamayı kullanma amacı değişmiş olabileceğinden veya farklı bir kullanıcı farklı bir kullanıcı olabileceğinden, oturum açma sırasında yeni bir oturum başlatmak, kullanım verilerinin ayrı tutulmasına ve raporlarınızda daha kolay anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Yeni bir oturum başlatmak için şu numarayı arayın: setStartSession(true) . Bu işlem, bir sonraki gönderilen isabete, yeni oturum başlatması gerektiğini belirten bir parametre ekler.

Aşağıdaki örnekte, bir kullanıcı uygulamanızda başarılı bir şekilde oturum açtığında onSignIn() çağrısının yapıldığını varsayıyoruz:

// Called after a user successfully signs in to your app.
private void onSignIn() {
 ... // The rest of your onSignIn() code.
 myTracker.setStartSession(true); // Where myTracker is an instance of Tracker.
 myTracker.sendEvent("app_flow", "sign_in", "", null); // First activity of new session.
}