Oturumlar - Android SDK v2 (Eski)

Bu dokümanda, Google Mobile App Analytics'teki oturumlara ve Android v2 için Google Analytics SDK'sına genel bir bakış sunulmakta ve uygulamanızdaki oturumları yönetmek için kullanılabilen çeşitli yöntemler açıklanmaktadır.

Genel bakış

Oturum, kullanıcıların uygulamanızla etkileşimi için tek bir dönemi temsil eder. Oturumlar, ekran görüntülenme, etkinlik ve e-ticaret işlemlerini içeren, ölçülen etkinliklerin faydalı kapsayıcıları olarak işlev görür.

Varsayılan olarak, Google Analytics, birbirlerinden sonraki 30 dakika içinde alınan isabetleri aynı oturumda gruplandırır. Ancak birçok geliştirici, uygulamalarının arka planda ve ne kadar süreyle çalıştığı gibi uygulamalarının durumunu dikkate alan ek bir oturum yönetimi katmanı uygulamak isteyebilir.

Bu dokümanın geri kalanında, bu mantığı uygulamak için kullanılabilecek yöntemler açıklanmaktadır. Seçenekleriniz, EasyTracker tarafından sağlanan tamamen otomatik oturum yönetiminden kendi oturum yönetimi mantığınızı manuel olarak oluşturmaya veya ikisinin karışımını kullanmaya kadar değişiklik gösterir.

Oturumları Yönetme

Aşağıdaki bölümde, uygulamanızda oturumları yönetmek için kullanabileceğiniz yöntemler açıklanmaktadır.

EasyTracker ile otomatik oturum yönetimi

EasyTracker, yeni oturum başlatma adımlarını işleyebilecek otomatik oturum yönetimi sağlar. Otomatik oturum yönetiminin işleyişine genel bir bakış:

 • Varsayılan bir uygulama için oturum zaman aşımı süresi 30 saniyedir. analytics.xml dosyanızdaki ga_sessionTimeout parametresini değiştirerek zaman aşımı süresini değiştirebilirsiniz:
   <-- Set session time out to 60 seconds -- >
   <integer name="ga_sessionTimeout">60</integer>
 • Uygulama, oturum zaman aşımı süresinden daha uzun süre arka planda kalırsa EasyTracker yeni bir oturum ihtiyacını işaretler ve bir sonraki isabet yeni bir oturumun parçası olur.

Manuel oturum yönetimi

EasyTracker'ın otomatik oturum yönetimini kullanıyor olsanız bile, uygulamanızın yaşam döngüsündeki önemli etkinliklerde manuel olarak yeni oturumlar başlatmak faydalı olabilir.

Örneğin, bir kullanıcı uygulamanızda başarılı bir şekilde her oturum açtığında manuel olarak yeni bir oturum başlatmak isteyebilirsiniz. Kullanıcının uygulamayı kullanma amacı değişmiş olabilir veya kullanıcı farklı bir alt alternatif olabilir. Bu nedenle oturum açma işleminde yeni bir oturum başlatmak, kullanım verilerini raporlarda ayrı ayrı tutmaya ve daha kolay anlaşılmasına yardımcı olur.

Yeni bir oturum başlatmak için şu numarayı arayın: setStartSession(true) Gönderilen bir sonraki isabete, yeni bir oturum başlatması gerektiğini belirten bir parametre eklenir.

Aşağıdaki örnekte, kullanıcı uygulamanızda başarıyla oturum açtığında onSignIn() öğesinin çağrıldığını varsayarız:

// Called after a user successfully signs in to your app.
private void onSignIn() {
 ... // The rest of your onSignIn() code.
 myTracker.setStartSession(true); // Where myTracker is an instance of Tracker.
 myTracker.sendEvent("app_flow", "sign_in", "", null); // First activity of new session.
}