มิติข้อมูลและเมตริกที่กำหนดเอง - Android SDK v2 (เดิม)

คู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้จะอธิบายวิธีติดตั้งใช้งานมิติข้อมูลและเมตริกที่กำหนดเองโดยใช้ Google Analytics SDK สำหรับ Android เวอร์ชัน 2

ภาพรวม

เมื่อคุณตั้งค่ามิติข้อมูลหรือเมตริกที่กำหนดเองโดยใช้ Google Analytics SDK สำหรับ Android ระบบจะส่งค่านั้นเป็นพารามิเตอร์พร้อมกับ Hit ถัดไปที่มีการส่ง คุณสามารถใช้ค่าเหล่านี้กับ Hit ประเภทใดก็ได้ของ Google Analytics ซึ่งรวมถึงการดูหน้าจอ เหตุการณ์ ธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ ระยะเวลาของผู้ใช้ และการโต้ตอบทางโซเชียล

การติดตั้งมิติข้อมูลหรือเมตริกที่กำหนดเองมี 2 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

 1. กำหนดมิติข้อมูลหรือเมตริกที่กำหนดเองโดยใช้เว็บอินเทอร์เฟซของ Google Analytics
  กำหนดดัชนี ชื่อ และขอบเขตของมิติข้อมูลหรือเมตริกที่กำหนดเองในส่วนการตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ของอินเทอร์เฟซเว็บ
  ดูวิธีกำหนดมิติข้อมูลหรือเมตริกที่กำหนดเอง
 2. ใช้โค้ดเพื่อตั้งค่าและรวบรวมค่ามิติข้อมูลและเมตริกที่กำหนดเอง
  เพิ่มโค้ดลงในแอปเพื่อตั้งค่ามิติข้อมูลหรือเมตริกที่กำหนดเองสำหรับ Hit ใน Google Analytics ที่ดัชนีที่คุณกำหนดในขั้นตอนก่อนหน้า

ส่วนที่เหลือของบทความนี้จะอธิบายวิธีติดตั้งโค้ดเพื่อตั้งค่าและส่งค่ามิติข้อมูลหรือเมตริกที่กำหนดเองไปยัง Google Analytics

มิติข้อมูลที่กำหนดเอง

ค่ามิติข้อมูลที่กำหนดเองสามารถกำหนดให้กับ Hit ทุกประเภทของ Google Analytics ตั้งค่ามิติข้อมูลที่กำหนดเองก่อนการเรียกใช้ "ส่ง" ซึ่งคุณต้องการใช้ค่า

ขอบเขตของมิติข้อมูลที่กำหนดเองที่กำหนดไว้จะเป็นตัวกำหนดว่า Hit เพิ่มเติมใดอาจเชื่อมโยงกับค่านั้นขณะประมวลผล

ต้องระบุข้อมูลในช่องเหล่านี้เพื่อตั้งค่ามิติข้อมูลที่กำหนดเอง

 • Integer ดัชนี – ดัชนีของคำจำกัดความมิติข้อมูลที่กำหนดเอง ดัชนีนี้เป็นแบบ 1
 • String ค่า – ค่าของมิติข้อมูลที่กำหนดเอง

การตั้งค่ามิติข้อมูลที่กำหนดเอง

หากต้องการตั้งค่ามิติข้อมูลที่กำหนดเอง ให้เรียก setCustomDimension ก่อนการเรียกใช้การส่งที่คุณต้องการเชื่อมโยงค่าดังกล่าว

// Get the tracker object.
Tracker tracker = EasyTracker.getTracker();

// Set the dimension value for index 1.
tracker.setCustomDimension(1, "myValue");

// Dimension value is associated and sent with this hit.
tracker.sendView();

ข้อควรพิจารณาในการติดตั้งใช้งาน

ส่วนนี้จะอธิบายข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึงเมื่อติดตั้งใช้งานมิติข้อมูลที่กำหนดเอง

ขอบเขตระดับเซสชันและระดับผู้ใช้จะแตกต่างกันไป

ค่ามิติข้อมูลที่กำหนดเองที่มีขอบเขตระดับผู้ใช้หรือเซสชันจะใช้กับ Hit ทั้งหมดในเซสชันปัจจุบัน รวมถึง Hit ที่ผ่านมา หากคุณไม่ต้องการใช้ค่ามิติข้อมูลที่กำหนดเองที่มีขอบเขตระดับเซสชันหรือระดับผู้ใช้กับ Hit ที่ผ่านมาในเซสชันปัจจุบัน ให้เริ่มเซสชันใหม่ ก่อนที่จะใช้ค่ากับ Hit

ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ประเภทการเป็นสมาชิกเป็นมิติข้อมูลที่กำหนดเองระดับผู้ใช้ และผู้ใช้อัปเกรดการเป็นสมาชิกในระหว่างเซสชัน คุณอาจต้องเริ่มเซสชันใหม่ก่อนที่จะตั้งค่ามิติข้อมูลที่กำหนดเองใหม่ วิธีนี้ทำให้มั่นใจได้ว่า Hit ก่อนการอัปเกรดจะเชื่อมโยงกับค่าการเป็นสมาชิกเดิม ขณะที่ Hit ใหม่จะเชื่อมโยงกับค่าใหม่

มิติข้อมูลและตัวกรองข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) ที่กำหนดเอง

ค่ามิติข้อมูลที่กำหนดเองระดับผู้ใช้หรือระดับเซสชันจะยังมีผลกับ Hit ทั้งหมดในเซสชันปัจจุบันและ/หรือในอนาคต แม้ว่า Hit ที่ส่งด้วยจะถูกกรองออกจากข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์)

เมื่อกรองค่ามิติข้อมูลที่กำหนดเอง Hit จะถูกกรองตามขอบเขตของค่ามิติข้อมูลที่กำหนดเองนั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าตัวกรองและค่ามิติข้อมูลที่กำหนดเองทำงานร่วมกันอย่างไรเมื่อประมวลผลข้อมูล

การตั้งค่าด้วยการวัดหน้าจออัตโนมัติ

หากต้องการใช้ค่ามิติข้อมูลที่กําหนดเองกับการดูหน้าจอที่ส่งผ่านการวัดหน้าจออัตโนมัติของ EasyTracker ให้กำหนดค่าก่อนที่จะเรียกใช้ activityStart() ในช่วง onStart()

โปรดทราบว่าในกรณีที่ไม่ทราบค่าในขณะที่ onStart() ทํางาน เราขอแนะนำให้ใช้การวัดหน้าจอด้วยตนเองแทน

อย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ (PII) เป็นค่า

ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Analytics ไม่อนุญาตให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ (PII) ใดๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google Analytics ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในข้อกำหนดในการให้บริการ

เมตริกที่กำหนดเอง

แม้ว่ามิติข้อมูลที่กำหนดเองจะต้องใช้กับ Hit ที่เฉพาะเจาะจงและจัดการด้วยขอบเขต แต่โดยทั่วไป Hit ที่ใช้เมตริกที่กำหนดเองจะไม่ส่งผลต่อการรายงาน ดังนั้นจึงสามารถตั้งค่าได้ทุกเมื่อที่ทราบค่าเมตริก

ต้องกรอกข้อมูลในช่องเหล่านี้เพื่อตั้งค่าเมตริกที่กำหนดเอง

 • Integer ดัชนี – ดัชนีของคำจำกัดความเมตริกที่กำหนดเอง
 • Integer ค่า – ค่าของเมตริกที่กำหนดเอง ค่าอาจเป็นลบ

การตั้งค่าเมตริกที่กำหนดเอง

หากต้องการตั้งค่าเมตริกที่กำหนดเอง ให้เรียก setCustomMetric ก่อน การเรียกส่งรายการอื่น:

// Get the tracker object.
Tracker tracker = EasyTracker.getTracker();

// Increment the metric at index 1.
tracker.setCustomMetric(1, 1);

// Metric value sent with this hit.
tracker.sendView();

หรือหากต้องการตั้งค่าเมตริกสกุลเงินที่กำหนดเอง ให้ทำดังนี้

// Get the tracker.
Tracker tracker = EasyTracker.getTracker();

// Create a map for hit params.
HashMap params = new HashMap();
params.put(ModelFields.APP_SCREEN, "Product Page");

// Set currency value to custom metric slot 1.
// Currency values may be fixed decimal.
params.put("&cm1", "24.99");

// Send the custom metric value with a screen view.
tracker.send("appview", params);

ข้อควรพิจารณาในการติดตั้งใช้งาน

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมที่ต้องคำนึงถึงเมื่อวางแผนการใช้มิติข้อมูลหรือเมตริกที่กำหนดเอง

ค่าเมตริกที่กำหนดเองจะรวมอยู่ในรายงาน

ค่าเมตริกที่กำหนดเองจะรวมอยู่ในรายงานเช่นเดียวกับเมตริกอื่นๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าใน Google Analytics ดังนั้นคุณจึงตั้งค่าเมตริกที่กำหนดเองเป็น 1 เพื่อเพิ่มยอดรวมของเมตริกในรายงาน

เมตริกที่กำหนดเองและตัวกรองข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์)

แม้ว่าโดยทั่วไป ค่าเมตริกที่กำหนดเองจะสามารถตั้งค่าได้ทุกเมื่อที่สะดวก แต่โปรดหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าเมตริกที่กำหนดเองสำหรับ Hit ที่มีแนวโน้มว่าจะถูกกรองออกจากข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) ของคุณ หาก Hit ถูกกรองโดยตัวกรองข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) ระบบจะกรองค่าเมตริกที่กำหนดเองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิติข้อมูลและเมตริกที่กำหนดเอง และตัวกรองข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์)